Lijfrente verzekering

De lijfrenteverzekering verzekert u van inkomsten

De Lijfrenteverzekering is een financiële en fiscale constructie, die bedoeld is als (aanvulling op) inkomen op enig moment in uw leven. In de meeste gevallen betekende dat tot een aantal jaren geleden een aanvulling op het pensioen na uw 65ste levensjaar.

Eerder stoppen met werken

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving opgetreden van de lijfrente als pensioen aanspraak, naar de lijfrente als mogelijk om eerder te stoppen met werken.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Daarnaast blijft de lijfrente onverminderd populair bij mensen die stilstaan bij de mogelijkheid op arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een meer dan gedeeltelijke terugval in inkomen. Denk aan werknemers die werken op provisiebasis. Een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ervoor zorgen er bijna geen bonussen meer verdiend kunnen worden.

Bij algehele arbeidsongeschiktheid kan de lijfrente verzekering ook worden gebruikt als financiële toekomst voorziening.

Houd er rekening mee dat een lijfrente uitbetaalt zolang u in leven bent. Indien u geen expliciete afspraken hebt gemaakt over uitkering bij overlijden aan uw nabestaanden, zal uw lijfrente niet uitkering.

Denkt u vroeg te overlijden, dan is een lijfrente als verzekering van uw inkomen wellicht niet de beste keuze. Een betere keuze is dan de premie van de lijfrenteverzekering te sparen op een aparte bankrekening. Dat geld kan dan na uw overlijden worden verdeeld onder de nabestaanden.

Aanspraak maken op lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering kan je opbouwen als aanvulling op je ouderdomspensioen. De lijfrenteclausule was jaren lang zeer populair onder werkenden. Daarbij was de lijfrente nog net iets meer populair onder mensen met een hoog inkomen (en dus een hoog percentage inkomstenbelasting) dan bij mensen met een ‘normaal’ inkomen en een bescheiden percentage inkomstenbelasting.

Premie aftrek bij Lijfrente: Wel of niet?

Om in aanmerking te komen voor lijfrente aftrek moet je kunnen aantonen dat jee een tekort in je pensioenopbouw. Deze berekening kan je het beste laten maken door een erkend Financieel Adviseur. Deze financieel adviseur kan gemakkelijk uitrekenen of je een pensioengat hebt en ook hoe groot het tekort in pensioenopbouw dan is.

Gouden handdruk als lijfrente

Stel je hebt een baan bij een werkgever. De baas kan besluiten jou te ontslaan. Dat mag een werkgever doen. Een baan geeft immers geen garantie op werken inkomen. De werkgever dient jou wel te compenseren, middels een financiële schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling wordt veelal aan de hand van de ‘kantonrechtersformule’ vaste gesteld op een X-aantal maandsalarissen. Veelal afhankelijk van de dienst verband. Dit bedrag wordt een Gouden handdruk genoemd en kan dienen als lijfrente

De lijfrente onderbrengen

De GoudenHanddruk kan worden gebruikt als salaris voor de periode waarin je werkeloos bent. Het is ook mogelijk deze gouden handdruk onder te brengen bij een groot financieel bedrijf, zoals Delta Lloyd, OHRA of Nationale Nederlanden. Op dat moment kan jouw gouden handdruk financieel aantrekkelijk in een lijfrente worden omgezet. Deze lijfrente kan dan jouw bron van inkomen worden in de (nabije) toekomst.

Lijfrente in eigen beheer met Stamrecht BV

Een goed alternatief plan met de Gouden hand druk is dat je deze onderbrengt in een Stamrecht BV. Dat kan een BV zijn waarvan je zelf bestuurder bent. Voordeel hiervan is dat jij namens jou BV kan beslissen hoe jouw geld wordt geïnvesteerd of belegd. Het is van belang kapitaal groei te realiseren. De Stamrecht BV gaat immers financiële verplichtingen aan namens jou als privé persoon.