Monthly Archives: January 2014

Pensioen en scheiden

Hoe pensioen en scheiden regelen?

Hoe kunt u pensioen en scheiden loskoppelen door vooraf stappen te ondernemen? Het pensioen wordt bij scheiden veelal gedeeld omdat de partners samen een kapitaal in de jaren hebben verzameld.

Toch kan men pensioen en scheiden op een handige manier gescheiden houden door daartoe huwelijkse voorwaarden op te stellen. Indien dit niet wordt gedaan is men verplicht om tot een vereffening tussen de kapitaal waarden te komen binnen het pensioen. Waar moet je op letten bij pensioen en scheiden?

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Men heeft recht op elkaars bezittingen indien men is getrouwd of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Pensioen en scheiden zijn daarmee in elkaar verweven waarbij partners aanspraak op elkaars opbouw kunnen maken. Wil men uit elkaar gaan dan betekent dat de belangen ten aanzien van het pensioen en binnen een lijfrente polis moeten worden verdeeld.

Gewoonlijk pensioen bij scheiden gedeeld

Loopt een relatie stuk dan eindigt het vaak in een scheiding. Standaard dient bij een scheiding de inboedel en het vermogen naar alle redelijkheid tussen de twee ex-partners worden verdeeld. Dit heeft te maken met het feit dat de partners gezamenlijk een duurzame huishouding hebben gevoerd en dus samen kapitaal hebben opgebouwd. Beide partners hebben bij een scheiding dan ook recht op een gelijke verhouding van het opgebouwde pensioen. Daardoor wordt de opgebouwde waarde van beide pensioen vereffend zodat de minst verdienende partner toch van meer pensioen kan genieten. Het pensioen en scheiden resulteert dus in een gelijke verdeling van de waarde van de pensioenpot.

Onder huwelijkse voorwaarden getrouwd

Indien men gaat trouwen heeft men de mogelijkheid om dat onder huwelijkse voorwaarden te doen. Heb je reeds een lijfrente polis lopen voor de opbouw van je pensioen dan kun je het als apart vermogen laten registreren. Ook andere bezittingen kunnen middels de akte huwelijkse voorwaarden als persoonlijk eigendom worden bestempeld. Komt het dan toch tot een onverwacht scheiden dan is jouw persoonlijke pensioen opbouw binnen de lijfrente polis afgeschermd. Denk dus bij het trouwen na over pensioen en scheiden zodat je achteraf geen spijt krijgt.

Pensioen en scheiden de uitbetaling

Is er sprake van een scheiding dan wordt de scheidingsdatum als ijkpunt genomen in hoeverre kapitaal tussen de pensioenen moet worden verrekend. Gewoonlijk gaat dit over het bedrag wat binnen een pensioenregeling via de werkgever is opgebouwd echter ook privé regelingen zoals een lijfrente polis vallen hieronder. De waarde van de pensioen worden aan elkaar gelijkgesteld zodat de minst verdienende meer krijgt. Gaat men met pensioen dan krijgen beide partners over de samen getrouwd zijnde jaren naar verhouding een vergelijkbaar pensioen.

Mededeling scheiding verdeling ouderdoms pensioen

Is men gescheiden dan moet de pensioen verzekeraar daarvan op de hoogte worden gesteld. Binnen de scheidingspapieren of –overeenkomst is een regeling ten aanzien van de scheiding met pensioen getroffen en dat moet worden doorgegeven. Middels het formulier mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen kan de gewijzigde situatie worden doorgegeven. Dit dient wettelijk gezien binnen twee jaar na het vastleggen van de scheiding aan de pensioen verzekeraar worden vermeld. Regel tijdig pensioen en scheiding zodat je snel weet wat jouw rechten zijn.