Monthly Archives: July 2014

Lijfrente komt vrij

Lijfrente komt vrij

Stel: uw lijfrente komt vrij. Welke consequenties heeft dat voor u? Met het vrijkomen van een lijfrente wordt ook wel een ‘expirerende lijfrente’ bedoeld. Expireren betekent vrij vertaald ’Aflopen’.

In het geval van een lijfrente betekent het aflopen van de termijnen van de lijfrente. Een expirerende lijfrente is een lijfrente waarvan het geld vrij komt. Het geld dat vrij komt van een lijfrente mag opnieuw worden uitgegeven. Soms mag u dit vrijgekomen geld van de lijfrente slechts aanwenden voor specifieke doelen.
Bent u op pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u het geld opnemen en gaan besteden. Let op: indien u in het verleden de premie voor lijfrente hebt afgetrokken van de (Nederlandse inkomsten) belasting, dan moet u als nog inkomsten belasting betalen.

Omzetten in een direct ingaande lijfrente

Stel u hebt in het verleden een lijfrente verzekering afgesloten. Op enig moment zal het opgebouwde kapitaal vrijkomen. U kan ervoor kiezen het vrijgekomen kapitaal om te zetten een direct ingaande lijfrente Een direct ingaande lijfrente zal elke maand een klein beetje geld uitbetalen aan degene die als begunstigde staat vermeld.

Vrijkomende lijfrente als vervroegd pensioen

Er zijn verschillende manieren om te sparen voor pensioen. Wilt u vervroegd met pensioen? Dan zal u extra maatregelen moeten treffen. Mensen die vervroegd met pensioen gaan, gaan op een leeftijd jonger dan 65 jaren stoppen met werken. Het is mogelijk u expirerende lijfrente in te zetten als onderdeel van uw vervroegd pensioen.

Alimentatie en lijfrente

Zodra twee echtgenoten uit elkaar gaan, dient in de meeste gevallen de boedel verdeeld te worden. Een lijfrente is een uitkering die in de toekomst zal plaatsvinden. De ex-echtgenoten willen veelal geen langlopende verplichtingen over en weer hebben. Daarom is het mogelijk de toekomstige uitkeringen af te kopen door nu een eenmalige storting te doen. Een van de echtgenoten stort de netto contante waarde van toekomstige uitkeringen nu alvast op de rekening van de tegenpartij. Dit bedrag zal altijd lager zijn dan de som van alle uitkeringen bij elkaar opgeteld.

Het is ook mogelijk dat de lijfrente niet is afgekocht ten tijde van de echtscheiding. Het afkopen van een lijfrenteverzekering is immers niet altijd voordelig. Zodra een lijfrente expireert zullen beide ex-echtgenoten alsnog het geld kunnen verdelen.

Vrijkomende lijfrente in het buitenland

Indien u in het buitenland woont is het mogelijk dat uw vrij gekomen lijfrente in Nederland wordt belast. Dat betekent dat u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen over uw lijfrente inkomsten Indien u de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt, betaalt u in Nederland het allerlaatste tarief van ongeveer 19% Inkomstenbelasting. De belastingvrije voet zorgt ervoor dat u over de eerste paar duizend euro geen helemaal geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Onkosten levensonderhoud

Houd er rekening mee dat het stoppen met werken extra kosten met zich mee kan brengen. Daar zijn verschillende redenen voor:

Zo kunnen uw uitgaven stijgen doordat u meer tijd hebt dan voorheen om uw geld uit te geven..Doordat u bent gestopt met werken hebt u meer tijd om door de stad te wandelen en winkels te bezoeken.
Bovendien hebt u bij een vervroegd pensioen eindelijk tijd voor uw hobby. Bijvoorbeeld voor het opknappen van uw auto of zeilboot. Het opknappen had u altijd uitgesteld, want u had geen tijd. Nu hebt u wel tijd. Maar kan u de uitgaven hiervoor ook betalen?