Monthly Archives: September 2014

Aanvullend pensioen opbouwen

Aanvullend pensioen opbouwen

Steeds meer Nederlanders willen een aanvullend pensioen opbouwen. Wilt u ook een aanvullend pensioen opbouwen? Dat kan! Naast de AOW en eventueel een bedrijfstak pensioen opbouw, kunt u ook goed zelf besluiten om aanvullend uw pensioen op te bouwen, door handig gebruik te maken van fiscale voordelen.

Welke voordelen kunt u genieten bij verschillende vormen van aanvullend pensioen opbouw. Uitgangspunt is dat u voor een aanvullend pensioen zelf actie onderneemt. Een aanvullend pensioen wordt niet automatisch geregeld door uw werkgever, en u dient dan zelf ook een keuze te doen tussen de verschillende mogelijkheden van vermogens groei.

Welke vormen van aanvullend pensioen opbouw heb je nu eigenlijk en welke vorm is het meest geschikt voor jou situatie?

Gewoon sparen of beleggingen levert minder op!

Traditioneel sparen of het doen in beleggingen, dat kan natuurlijk ook. Probleem is dat bij het gewoon sparen de rente vergoeding laag ligt, en je mist de voorsprong zoals je die bij banksparen wel krijgt door fiscaal onbelaste inleg. Zit u in belastingschaal 2 dan loopt u door gewoon sparen al 41.95 eurocent mis op elke euro ten opzichte van sparen via een lijfrente polis danwel banksparen. Ook deze voorsprong kan praktisch niet goed gemaakt worden door een belegging. Wilt u dus aanvullend pensioen opbouwen, dan is de keus voor de fiscaal onbelaste spaar vormen eenvoudig. Stel dan ook een overzicht samen van wat u per maand aan kosten hebt, wat u eventueel als reserve op de gewone bankrekening wilt hebben staan en hoeveel u concreet fiscaal onbelast wilt sparen. Let wel dat u bij een lijfrente polis via een verzekeraar moet werken, deze brengt daarvoor kosten in rekening die u liever niet wilt hebben. Dan is mogelijk dat het nieuwe banksparen via uw eigen vertrouwde bank een betere optie voor u is aangezien u alle touwtjes zelf in handen hebt. Voor het banksparen worden geen kosten in rekening gebracht.

Gouden handdruk

Het kan voorkomen dat u jarenlang werk heeft verricht voor één en hetzelfde bedrijf. Gestaag is uw salaris gegroeid echter nu wordt u ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en het bijbehorende afspiegelingsbeginsel conform de regels bij collectief ontslag. Daartoe krijgt u een ontslag vergoeding mee. Ook kan het zijn dat uw verdiensten voor een organisatie dermate goed zijn geweest dat na het ontslag van rechtswege u een aardig zakcentje mee krijgt. Dergelijke vergoedingen worden gewoonlijk ook wel de gouden handdruk genoemd. Het kan echter zijn dat u nog niet de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt en toch wilt u dit bedrag reserveren voor later. Dat kan, daartoe kunt u een eenmalige inleg doen in een zogeheten uitgestelde lijfrente polis of de geblokkeerde rekening bij banksparen.

Lijfrente polis

Een lijfrente polis is een polis waarbij de inleg aanwast door rente. De inleg kan een direct ingaande of een uitgestelde lijfrente polis worden gestort. Bij een direct ingaande lijfrente polis kunt u een groot bedrag (gouden handdruk, restwaarde van uw zaak na verkoop) in de lijfrente polis storten (fiscaal onbelast wel te verstaan) en kunt u per ommegaande maandelijks een uitkering uit deze polis verkrijgen. U kan zo een flinke lijfrente opbouwen. Dit is fiscaal gezien beter aangezien de relatief kleine bedragen minder belast worden in verhouding tot het in één keer willen hebben van dit bedrag. Daar komt dan ook nog bij dat personen met een pensioen gerechtigde leeftijd slechts 24.05 % over de uitkering betalen. Bent u nog niet op de pensioen gerechtigde leeftijd dan kunt u ervoor kiezen om een uitgestelde lijfrente polis te nemen. let op: raadpleeg een financieel adviseur die u adviseert over uw persoonlijke situatie.

Banksparen

Het kan ook zijn dat u de zaken wat dichter bij huis wilt hebben, onder de vertrouwde vlag van uw eigen bank. Door de banken is daartoe het banksparen ontwikkeld. Elke maand kunt u dan een deel van uw bruto inkomen inleggen in deze tot de uitkeringsdatum geblokkeerde rekening (dit is een vereiste opgesteld door de belastingdienst). De maandelijkse inleg is dus onbelast, eveneens de rente opbouw is fiscaal onbelast. Over de periode dat u inlegt tot de uitkeringsdatum van de pensioen gerechtigde leeftijd wast het kapitaal onbelast sterk aan. Dit komt tevens doordat de rente vergoeding relatief hoger ligt dan bij gewoon sparen doordat het banksparen voor de zeer lange termijn wordt aangegaan. Banksparen is hiernaast tevens een veilige manier van vermogensaanwas omdat De Nederlands Bank via het deposito garantiestelsel spaartegoeden bij elke in Nederland gevestigde bank tot 100.000 euro garandeert.