Monthly Archives: February 2015

Lijfrente stamrecht BV

Direct ingaande lijfrente

Veel stamrecht BV’s beginnen met een Gouden Handdruk. Een Gouden Handdruk krijgt een werknemer bij ontslag. Deze Gouden Handdruk maakt het ontslagen worden minder pijnlijk.

De meeste mensen met een lijfrente in de stamrecht BV hebben na het ontslag direct geld nodig. Dat betekent dat de lijfrente meteen geld moet gaan uitkeren. Deze lijfrente staat bekend als de ‘direct ingaande lijfrente’. Een direct ingaande lijfrente houdt dus in dat de uitbetaling van de maandelijkse verplichtingen meteen begint. Dit heeft voordelen en nadelen

  • voordeel direct ingaande lijfrente: je krijgt direct geld om van te leven
  • nadeel direct ingaande lijfrente: een klein deel van het vermogen heeft geen tijd om rendement te maken. Het beoogde (eind)kapitaal kan hierdoor fors lager uitvallen.

Geld lenen aan privé

Het lenen van geld uit de stamrecht BV is zeer populair. Jij hebt er als privé persoon immers alle belang bij dat het geld dat jij van jouw stamrecht BV weer netjes terug betaalt. En in de normale gevallen wordt het geleende geld van stamrecht BV aan privé ook netjes terug betaald. En wat als dat op een moment niet lukt?

Geld verdienen

Houd er rekening mee dat het geld lenen van stamrecht BV aan privé ook erg gevaarlijk kan zijn. Wat gebeurt er feitelijk als jij privé het geleende geld van de stamrecht BV niet meer kan terug betalen? Dan kan je failliet gaan, want je kan je schuldeisers niet betalen. Toch zal jouw eigen BV niet snel het faillissement aanvragen voor jou privé.

Stamrecht BV als Pensioen BV

De Stamrecht BV wordt ook wel aangeduid als Pensioen BV. Het is immers mogelijk om de uitkeringen ui de lijfrente pas te starten op het moment van pensionering. Het is mogelijk dat een werknemer die op zijn 30e levensjaar wordt ontslagen, pas na zijn 65e levensjaar een eerste uitkering krijgt ui de pensioen BV.

Einddatum lijfrente

Elke lijfrente is bij aanvang een pot met geld. Dit geld van de lijfrente verplichting wordt gedurende de looptijd van de lijfrente uitgekeerd. Dat kan soms vele tientallen jaren duren. Houd er rekening mee dat het geld in het potje van de lijfrente op het einde van de looptijd van de lijfrenteverplichting echt leeg is. Vergis je daarom niet in de looptijd van de lijfrente, zodat er geld binnenkomt zolang je er op rekent.

Aandelen verkoop Stamrecht BV

Het is mogelijk aandelen van de stamrecht BV te verkopen. Een stamrecht BV is feitelijk gelijk aan elke andere BV. De wetgever eist dat de begunstigde minimaal 10% van de aandelen bezit. Daar heeft Nederlandse overheid goede redenen voor. Een lijfrente is immers bedoeld als aanvulling op inkomen van de begunstigde.

Zeggenschap in Stamrecht BV

Over het inkomen van de begunstigde van de lijfrente, wil de fiscus op enig moment in de toekomst Inkomstenbelasting heffen. Mocht de Stamrecht BV worden verkocht en failliet gaan…. Dan krijgt de fiscus geen cent belasting binnen. Door een minimale eis van 10% zal de begunstigde zeggenschap houden over het rendement van de stamrecht BV en zo zijn eigen toekomstige inkomen veilig kunnen stellen.

Lijfrente direct uitkeren

Lijfrente uitkering bij leven

Een lijfrente kan tot uitkering komen op een door u vast te stellen moment in de toekomst.

Veel mensen gebruiken de lijfrente als uitgesteld inkomen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. Ook veel mensen die gebruik hebben gemaakt van een VUT –regeling, hebben ook ooit een lijfrenteverzekering afgesloten. VUT staat voor Vervroegd Uit Treden.

Een lijfrenteverzekering begint veelal met een eerste storting van geld of kapitaal. Deze eerste storting vormt het begin van een vermogen dat ooit tot uitkering moet komen. U kan zich voorstellen dat dit vermogen flink kan groeien als het daarvoor lang de tijd heeft. Daarom adviseert elke inkomensverzekeraar of pensioen adviseur u vroegtijdig met premie betaling te beginnen. Maar wanneer is ‘vroegtijdig met premiebetaling beginnen’?

Houd er rekening mee dat een normale pensioen opbouw begint van het 25e levensjaar. Tot aan het 65e levensjaar kan het pensioen dan 40 jaren lang groeien.

Hierna bespreken wij de mogelijkheid om uw lijfrente als nabestaanden uitkering te gebruiken, bij uw overlijden. Hierbij gelden namelijk vrij strikte fiscale regels.

Lijfrente uitkering bij dood

Uw lijfrente kan geld uitbetalen op het moment van uw overlijden. Daar kan u verschillende redenen voor hebben. Bijvoorbeeld omdat u:

  • geen uitvaartverzekering hebt afgesloten
  • geen vermogen hebt opgebouwd voor uw partner
  • u wilt aan goede doelen schenken na uw dood

Indien u geen vermogen hebt opgebouwd voor uw partner, dient u rekening te houden met het betalen van successierechten. Op het moment van overlijden van de partner wilt u dat de lijfrente per direct tot uitkering komt. Op dat moment dient eerste de waarde van het opgebouwde kapitaal te worden vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken of er al ooit belasting is betaald. Over het vermogen waarover nog geen belasting is afgedragen, dient als nog belasting te worden betaald. Met name als het uitkeringen aan familieleden betreft. Dan dient successierecht te worden betaalt. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw familieband.

Rekenvoorbeeld successierechten bij echtgenoten

Keven sluit een nabestaandenlijfrente ten behoeve van Tabitha, waarmee Kevin is getrouwd. Het stel is getrouwd in gemeenschap van goederen. Alle lusten en lasten worden gedeeld. Ten laste van de huwelijksgemeenschap is ooit premie betaald voor de nabestaandenlijfrente. Stel 10.000 euro. De huidige waarde wordt bepaald op 100.000 euro.
De belastte waarde voor het successierecht is dan: 100.000 – (50% van 10.000 euro) = 97.500 euro.

Lijfrente afhankelijk van levenstijl

De hoogte van jouw lijfrente uitkering hangt sterk af van het uitgave patroon. Veel mensen denken dat ze meer gaan uitgeven na de pensionering. Meestal met het idee om verre reizen te maken. In de praktijk is de eerste jaren nog het geval. Ook dure auto’s en boten zijn dingen waar mensen over dromen. Soms vallen deze mooie plannen in het water door ouderdom en ziekte tijdens het pensioen.

Bezittingen verkopen

Denk altijd goed na of je een lijfrente echt nodig hebt. Denk ook aan alternatieve manieren om aan geld te komen. Zo zijn er mensen die hun eigen woning gaan verkopen. Veelal is op het eigen huis flink afgelost. De restschuld van de hypotheek is dan nog gering. In Nederland is waardestijging van onroerend goed onbelast voor de Inkomstenbelasting. De verkoop van het eigen huis kan dus een flinke financiële meevaller zijn.

Doorwerken na je pensioen

Wist u dat elke Nederlander minder belasting betaalt na het 65e levensjaar? Zo geldt er een lager tarief Inkomstenbelasting van slechts 19%. Indien alle inkomsten na uw pensionering gelijk blijven zal uw besteedbaar inkomen dus stijgen In de meeste stopt u met werken, waardoor ook uw inkomen zal dalen. Het 65e levensjaar is het jaar waarin de lijfrente tot uitkering moet komen. De Nederlandse belasting dienst wil namelijk wel dat er ooit belasting wordt betaald over het geld dat in de lijfrenteconstructie verborgen zit.