Monthly Archives: May 2015

Lijfrente opbouwen

Rendement op Lijfrenteverzekering

In dit artikel wordt ingegaan op de opbouw van een goede lijfrente verzekering. Een goede opbouw van lijfrente verzekeringen dient wel in perspectief van het geheel aan pensioenvoorzieningen voor een individu te worden bekeken. Daarnaast stelt de overheid regels aan de pensioenvoorzieningen voor alle Nederlanders samen. De Nederlandse overheid heeft daar twee redenen voor:

  • de overheid probeert elke Nederlander te laten sparen een goed pensioen, zodat iedereen voor zich zelf kan zorgen
  • de overheid wil niet dat iedereen al zijn/haar geld gaat sparen voor later. De overheid heeft immers op dit moment belastinggeld nodig.

Opbouw lijfrenteverzekeringen

Iemand die een goed salaris verdient kan besluiten een lijfrenteverzekering aan te kopen. Het aankopen van een lijfrenteverzekering wil zeggen dat een deel van het inkomen nu wordt gereserveerd voor een inkomen op latere leeftijd. Op latere leeftijd kan zijn als aanvulling op een vervroegd pensioen. Een vervroegd pensioen treedt in werking op het moment dat iemand stopt met werken op een leeftijd jonger dan 65 jaar. Het 65e levensjaar is immers het jaar waarin elke Nederlander aanspraak kan maken op AOW. De AOW is het Algemene pensioen waar iedere Nederlander recht op heeft.

Opbouwen met Kantonrechtersformule

Het opbouwen van een flinke hoeveelheid geld kan je berekenen aan de hand van de schadeloosstelling die de kantonrechter hanteert bij niet-verwijtbaar ontslag van een werknemer. De kantonrechtersformule ziet er als volgt uit: Schadeloosstelling= A * B * C

Hierbij geldt: A= Aantal gewogen dienst jaren
B= Bruto Beloning per maand
C= correctie factor
De Correctiefactor C hangt onder meer af van de leeftijd. Iemand die op hoge leeftijd wordt ontslagen krijgt meer geld mee dan een jongere werknemer.

Opbouw AOW

De opbouw van de AOW als onderdeel van het pensioen is gebaseerd op een omslagstelsel. Een omslagstel betekent dat de huidige generatie Werkenden betaalt voor de huidige generatie Gepensioneerden. Nadeel voor dit omslagstelsel is de Vergrijzing. Door de vergrijzing is de opbouw van pensioen voor de huidige Werkenden in gevaar. Er zijn immers minder werkenden om de grote groep Gepensioneerden van pensioen te voorzien. De vergrijzing wordt onder meer zichtbaar door de generatie baby-boomers.

Let op: een lijfrenteverzekering wordt fiscaal gezien behandeld volgens de richtlijnen van een levensverzekering.

Solide financiële basis lijfrente

Mocht je overwegen een lijfrenteverzekering af te sluiten, zorg dan voor een goede financiële basis. Feitelijk wordt met goede financiële basis bedoeld: een behoorlijke hoeveelheid geld. De basis kan je goed opbouwen op het moment dat je wordt ontslagen. Met een hoge ontslagvergoeding. Kan je immers een goede lijfrenteverzekering afsluiten.

Opbouw ontslagvergoeding

Goede argumenten voor een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding zijn onder andere:

  • zorg dat je niet verwijtbaar werkeloos wordt
  • ga bij elke berekening uit van het bruto maandloon
  • houd daarbij rekening met 13e en 14 maand salarissen
  • laat elk voorstel van de werkgever beoordelen door een arbeidsrecht advocaat

Opbouw pensioen premie

Het werkgeversdeel pensioen premie is veelal gebaseerd op een hoog vast inkomen. De opbouw van het pensioen kan structureel veranderen door de aankoop van de lijfrente verzekering. Denk er bij nieuwe salaris onderhandelingen goed over na of je een hoog vast inkomen wilt, met het oog op pensioen opbouw. Over variabele inkomsten zoals bonussen wordt veelal geen pensioen opgebouwd.