Monthly Archives: September 2015

Hoofdpagina

Lijfrenteverzekeringen

Er zijn verschillenden soorten Lijfrenteverzekeringen.
Al deze lijfrente uitkeringen hebben allemaal een eigen naam, denk aan:

  • Kapitaalverzekering
  • Lijfrenteverzekering
  • Oudedagslijfrente
  • Overbruggingslijfrente
  • Lijfrenteuitkering
  • Stakingslijfrente

Deze laatste is speciaal voor ondernemers van belang.
Ook combinaties van termen worden gebruikt. Wie heeft overzicht in deze financiƫle termen?

Lijfrente uitkeringen kunnen dienen als aanvulling op het pensioen. Lijfrente uitkeringen kunnen ook dienen ter overbrugging van een eventueel pensioengat. Een pensioengat kan ontstaan doordat er iemand eerder wil stoppen met werken. Eerder dan de officiƫle pensioendatum van 65 of 67 jaar.

Stoppen met werken

Zodra iemand stopt met werken zal in de meeste gevallen het inkomen ook stoppen. Om een overbrugging te hebben tot het moment dat de AOW tot uitkering komt. Daarover vind je op deze website heel veel informatie. Op deze website wordt een en ander overzichtelijk gepresenteerd.

Pensioen en oudedagsvoorziening

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers van toekomst voorzieningen:

  • De Algemene OuderdomsWet AOW
  • Het werknemerspensioen
  • Aanvullende individuele regelingen, zoals lijfrente en kapitaalverzekering

De populariteit van lijfrente producten zit in het feit dat de overheid de kosten van een lijfrente deels aftrekbaar heeft gemaakt in de InkomstenBelasting sfeer, Box 1.

Voorbeeld van lijfrente in Box 1

Indien iemand ervoor kiest de premie voor lijfrente in mindering te brengen op de Inkomstenbelasting, dan valt de lijfrente in Box 1. Over eventuele uitkeringen, inclusief de waardegroei, zal bij uitkering alsnog belasting over moeten worden betaald. Voordeel: het uitstellen van belasting betalen.

Voorbeeld van lijfrente in Box 3

Indien ervoor wordt gekozen de premie voor de lijfrente niet in mindering te brengen in Box 1, dan valt de gehele lijfrentevoorziening in Box 3. Voordeel: in box 3 wordt een forfaitaire heffing berekend van slechts 4%. Over een eventuele waardestijging wordt weinig belasting betaald.

AOW, Anw en AWW

Voor elke Nederlander is er een basis pensioenregeling ingesteld. Zodra iemand het 65ste levensjaar bereikt wordt automatisch een pensioen toegekend. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van hoeveel geld er te verdelen. Is. Er wordt al jaren lang gesproken over het feit dat de algemene pensioenpot straks op zal zijn. Mede hierom zijn lijfrente producten razend populair.
Ook Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Nabestaanden Wet (AnW) zullen worden behandeld.

Het fiscale Boxensysteem

Box 1

De lijfrente kan worden ondergebracht in Box 1, Inkomen uit Werk en Wonen.

Box 2

De lijfrente kan nimmer in Box 2 worden ondergebracht of aangeslagen. In Box 2 wordt belasting geheven over inkomen uit aanmerkelijk belang van 5% of meer. Denk hierbij aan aandelen in een vennootschap, zoals een gewone BV, een stamrecht BV of NV.

Box 3

De lijfrenteuitkering kan ook worden ondergebracht in Box 3, Inkomen uit Sparen en Beleggen. Hierboven is uitgelegd dat dat volledig zelfstandig kan worden bepaald. Van belang is of de premie voor de lijfrente (ooit) in mindering is gebracht bij de aangifte Inkomstenbelasting

Gedetailleerd fiscaal advies

Deze website beschrijft verschillende facetten van lijfrente en stamrecht uitkeringen. De beschrijvingen zijn zeer algemeen, zodat velen zich zullen herkennen in de geschetste situatie. Elke fiscale situatie is echter verschillende. Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals bijvoorbeeld een Financieel Personal Planner, of een Estate Planner

Laat ook eens Mijn Getal uitrekenen door Nationale Nederlanden.