Afkopen lijfrente

Afkoop lijfrente

Met het ‘afkopen van een lijfrente’ wordt meestal het beëindigen van een lijfrente bedoeld. Het beëindigen, ontbinden of stopzetten van lijfrente producten en lijfrenteverzekeringen is niet eenvoudig. Bovendien kost het in de meeste gevallen geld. De twee belangrijkste redenen voor boete bij de afkoop van lijfrente voorzieningen zijn:

De verzekeraar waar de lijfrente verzekering is ondergebracht legt een boete op. Er zijn duidelijke redenen waarom de verzekeraar kosten maakt bij het vroegtijdig beëindigen van een lijfrente. De oorspronkelijke looptijd wordt in de meeste gevallen immers sterk verkort. De verzekeraar heeft lange termijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld door langlopende obligaties te kopen. Deze investeringen moeten nu vroegtijdig worden verkocht en dat levert veelal een verlies op.

Het beëindigen van een lijfrenteverzekering levert tevens bij de fiscus een boete op. De fiscus legt niet alleen boetes op, maar ook een heffingsrente of boeterente. Deze boeterente wordt ook wel Revisierente genoemd. Revisie rente is een nette benaming voor een boete die de fiscus oplegt tot een maximum van 20 % over de alsnog (terug) te vorderen belastinggelden.

Lijfrentespaarrekening

Net als de boete bij de afkoopsom van een lijfrenteverzekering gelden ook boetes bij het afkopen van het tegoed van een lijfrentespaarrekening. Een lijfrentespaarrekening is de bankrekening waarop het spaartegoed wordt gestort. Indien het tegoed van de lijfrentespaarrekening voortijdig (en in de ogen van de Nederlandse belastingdienst oneigenlijk) wordt opgenomen, dan kan de fiscus een boete opleggen.

Lijfrente beleggingsrecht

Onder een lijfrentespaarrekening valt ook het lijfrentebeleggingsrecht. Het lijfrentebeleggingsrecht geeft recht op het storten van kapitaal op een speciale geblokkeerde bankrekening. De bankrekening wordt dan later gebruikt voor de aankoop van de lijfrente.

Revisie rente belastingdienst

Zodra u een fiscale constructie openbreekt, voldoet deze in de meeste gevallen niet meer aan de voorwaarden van de Nederlandse fiscus. Zodra een fiscale constructie verandert bestaat er geen recht meet op aftrek van de Inkomstenbelasting. Concreet voor de lijfrenteverzekering levert dit twee problemen op: 1. bij afkoop van de lijfrente vervalt het recht op de aftrekbaarheid van premie per direct vervalt. 2. de fiscus kan gederfde inkomsten belasting als nog heffen. 3. Over de gederfde inkomsten mag de fiscus revisierente in rekening brengen. Deze revisie kan wel oplopen tot 20%. Rekenvoorbeeld: hebt u ooit 1.000 (zegge duizend) euro voordeel gehad bij de inkomsten belasting, dan zal u deze 1.000 euro moeten terug betalen. Daarover kan revisie rente worden berekend van maximaal 20%. U moet dus 1.200 euro betalen aan de fiscus.

Afkoop pensioenrecht

Stel u zit op dit moment in de financiële problemen. De lijfrentespaarrekening is dan een spaarpot met geld die u in de meeste gevallen op dit moment kan verzilveren. Vraag uw verzekeraar naar de voorwaarden voor het afkopen van pensioenaanspraken, zoals de lijfrente of de lijfrente verzekering.

Premie vrij maken lijfrente

In sommige gevallen is het niet mogelijk het geld op de lijfrente spaarrekening echt vrij te maken. Dus echt contant in handen te krijgen. Het is vaak wel mogelijk om de polis pr mievrij te maken. Het premie vrij maken van de lijfrente wil zeggen dat u niet meer elke maand uw premie hoeft te betalen. U krijgt het geld dan niet in handen, maar de maandelijkse verplichting tot betalen stopt. Houd er rekening mee dat de prognose voor eindkapitaal dan ook niet meer correct is. Uw eindkapitaal zal naar verwachting veel lager zijn.

Afkoop lijfrente buitenland

Stel je gaat verhuizen naar het buitenland. In normale gevallen zal iemand die met pensioen gaat, lijfrente uitkeringen ontvangen. Het is mogelijk dat de lijfrente uitkeringen worden belast op basis van de Nederlandse Inkomstenbelasting. Bij de vroegtijdige afkoop van de lijfrente gaan er echter heel andere zaken spelen. Een goede financieel en fiscaal adviseur zal uw specifieke financiële situatie goed kunnen beoordelen.