All posts by lijfrente

Vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen

Met een lijfrente polis kunt ook u vervroegd met pensioen. Iedereen weet dat de overheid geleidelijk aan de pensioen gerechtigde leeftijd opschroeft naar eerst 66 en dan 67 jaar.

Dit betekent dat ook u langer moet doorwerken. Ook kan het zijn dat u juist eerder wilt stoppen met werken, en dat kan. Naast de AOW en bedrijfstak pensioen opbouw dient u dan zelf actie te ondernemen, zodat u optimaal kan profiteren van de fiscale voordelen van een lijfrente polis.

Zodra u maandelijks een bruto bedrag niet nodig heeft, ofwel u krijgt een ontslag vergoeding, dan kunt u dit storten in een lijfrente polis waarbij u snel, gemakkelijk en betrouwbaar kapitaal opbouwt. Ook u kunt vervroegd met pensioen!

Werking lijfrente polis

De lijfrente polis bouwt kapitaal op voor later en dus is het een spaar potje voor vervroegd pensioen. Bij een lijfrente polis wordt van uw salaris een bruto deel van uw loon ingehouden en gestort op een lijfrente polis danwel u doet een eenmalige storting. Dit betekent dat u over dat vastgezette bedrag geen belasting betaalt. Oftewel over dat bedrag bespaart u direct vele procenten belasting afhankelijk van de belasting schaal waarbinnen u valt. Daarnaast groeit het kapitaal aan binnen de lijfrente polis, waarbij u over de rente eveneens geen belasting hoeft te betalen. U ziet het al aankomen, uw kapitaal groeit snel naar forse proporties ook al legt u over de periode relatief kleine bedragen in. Ook u kunt dan de lijfrente polis adequaat toepassen om vervroegd met pensioen te gaan.

Maandelijkse inleg

U kunt op vroege leeftijd reeds maandelijks een bruto bedrag van uw inkomen inleggen in de lijfrente polis zodat ook u eerder met pensioen kunt gaan. U kunt dit het pensioen gat sparen noemen omdat u mogelijk met 64 of 65 reeds met pensioen wil gaan. Om dat gat op te vullen legt u maandelijks een deel van uw bruto inkomen in om zo met de tijd geleidelijk aan een mooi kapitaal bijeen te sparen. Laat u dan informeren door een lijfrente specialist omtrent hoeveel u redelijkerwijs per maand vanaf welke leeftijd moet inleggen om bruto voldoende kapitaal bijeen te sparen. Ook u kunt met een lijfrente polis snel en eenvoudig uw vervroegde pensioen financieren.

Ontslagvergoeding

Wordt u ontslagen dan is daaraan veelal een ontslagvergoeding gekoppeld. In sommige gevallen kan dit dan ook in de papieren lopen. Omdat het zonde van het geld is dat u de ontslagvergoeding op uw betaal rekening laat bijschrijven – juist omdat u er veel belasting over moet betalen – is het verstandig het start kapitaal in een lijfrente polis te storten. Dit betekent dat u direct 42 tot 52 procent aan belastingheffing over dat bedrag bespaart. U heeft dan ook direct een enorme kapitaal voorsprong op andere spaar methoden. Ook u kunt met de inleg van een ontslagvergoeding in een lijfrente polis voldoende geld opzij zetten om eerder met pensioen te gaan.

Sparen en beleggen

Spaart u gewoon dan beperkt u het risico echter heeft u over het ingelegde bedrag reeds belasting betaald. Belegt u dan loopt u zeker in economische mindere tijden om fors te verliezen op uw inleg. Beide manieren van sparen houdt in dat u praktisch nooit de voorsprong bij lijfrente sparen kunt inhalen. De 52% voorsprong wordt dan ook nog met een verhoogde rente voor de lange termijn aanvullend beloont waarnaast de rente onbelast is. Er is geen betere manier dan om via de lijfrente polis te sparen. Ook u kunt dan met een lijfrente polis snel en gemakkelijk uw pre-pensioen financieren.

Vervroegd met pensioen

Waarom vroeger met pensioen

Vroeger met pensioen gaan is voor veel mensen een droom, die ze graag laten uitkomen. Op enkele uitzonderingen na, zijn er vooral tegenwoordig veel mensen, die last krijgen van de snelle ontwikkelingen in bedrijven en de werkdruk waar vroeger heel anders mee werd omgegaan.

Veel mensen hebben op de leeftijd van 58 jaar al 40 jaren gewerkt en willen gaan genieten en een andere invulling aan hun leven geven. Een andere reden om met vervroegd pensioen te gaan, is de leeftijd en de gezondheid. Door namelijk eerder met pensioen te gaan op het moment dat u nog vitaal bent en vol levenslust zit, heeft u ook veel meer mogelijkheden om te genieten.

Er zijn echter ook mensen die eerder met pensioen gaan om eindelijk eens voor zichzelf te beginnen. Dit is een kleine groep die een droom die ze al lang hebben gekoesterd, eindelijk eens uit willen laten komen.

Hoe regel ik vervroegd pensioen

Vervroegd met pensioen gaan lijkt een heerlijk idee, was het niet zo dat geld ook hier weer een belangrijke rol speelt. Wilt u dus eerder stoppen met werken, dan vereist dat een goede voorbereiding, zodat u de financiële mogelijkheden heeft. Neemt u namelijk niet op tijd de juiste maatregelen om te zorgen voor extra spaargeld of heeft u geen grote hoeveelheid eigen vermogen, dan blijft het vaak bij dromen en zal vervroegde pensionering financieel niet haalbaar zijn.

Vervroegd pensioen

Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de wensen die u heeft. Om een vervroegd pensioen te regelen, moet u al op tijd beginnen met sparen en financiële zekerheden in te bouwen. Het is hier verstandig om u te laten adviseren door een pensioenadviseur of deskundige op het gebied van sparen. Deze deskundige kan namelijk met u berekenen en doorspreken, hoeveel u moet sparen om een vervroegd pensioen mogelijk te maken.

Wat kost vervroegd pensioen

Indien u eerder wilt stoppen met werken en wilt gaan genieten van een vervroegd pensioen, is dat een kostbare zaak. Pensioenregelingen kennen veelal de mogelijkheden om uw pensioen eerder in te laten gaan, echter is dit niet altijd de verstandigste keuze. Uw pensioen uitkering zal hierdoor namelijk een stuk lager uitvallen, doordat u langer van dezelfde pensioenpot moet leven. Wordt u geen speciale pensioenregeling aangeboden, dan gaan uw pensioen en AOW pas op uw 65ste in en moet uzelf de tussen liggende jaren financieren.

Geen fiscale voordelen meer

Vergist u niet wanneer u over vervroegd pensioen nadenkt. Een aantal jaren geleden bestond er namelijk nog de mogelijkheid tot prepensioen- of VUT regeling. Dit waren fiscaal vriendelijke manieren om de mensen de gelegenheid te geven vroeger te kunnen stoppen met werken. Dit is inmiddels allemaal afgeschaft omdat onze overheid er namelijk zeer veel waarde aan hecht, dat we langer door blijven werken. Tevens is het belastingvoordeel van overbruggingslijfrente verdwenen. Zorg dus bij uw overweging, dat u goed weet waar u gebruik van kunt maken en waar u recht op heeft.

Welke mogelijkheden zijn er

Ondanks dat de overheid al deze fiscale voordelen heeft afgeschaft, is het vervroegd met pensioen gaan niet onmogelijk geworden. Er zijn namelijk tal van verzekeringsmaatschappijen die hier prima op in gesprongen zijn. Zo is er een levensloopregeling, waarmee u bij maximaal sparen zelfs 4 jaar eerder kunt stoppen met werken. Er zijn echter ook nog tal van andere pensioen of levensverzekeringen, waarmee u de mogelijkheid krijgt eerder te stoppen met werken.

Hoofdpagina

Lijfrenteverzekeringen

Er zijn verschillenden soorten Lijfrenteverzekeringen.
Al deze lijfrente uitkeringen hebben allemaal een eigen naam, denk aan:

 • Kapitaalverzekering
 • Lijfrenteverzekering
 • Oudedagslijfrente
 • Overbruggingslijfrente
 • Lijfrenteuitkering
 • Stakingslijfrente

Deze laatste is speciaal voor ondernemers van belang.
Ook combinaties van termen worden gebruikt. Wie heeft overzicht in deze financiële termen?

Lijfrente uitkeringen kunnen dienen als aanvulling op het pensioen. Lijfrente uitkeringen kunnen ook dienen ter overbrugging van een eventueel pensioengat. Een pensioengat kan ontstaan doordat er iemand eerder wil stoppen met werken. Eerder dan de officiële pensioendatum van 65 of 67 jaar.

Stoppen met werken

Zodra iemand stopt met werken zal in de meeste gevallen het inkomen ook stoppen. Om een overbrugging te hebben tot het moment dat de AOW tot uitkering komt. Daarover vind je op deze website heel veel informatie. Op deze website wordt een en ander overzichtelijk gepresenteerd.

Pensioen en oudedagsvoorziening

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers van toekomst voorzieningen:

 • De Algemene OuderdomsWet AOW
 • Het werknemerspensioen
 • Aanvullende individuele regelingen, zoals lijfrente en kapitaalverzekering

De populariteit van lijfrente producten zit in het feit dat de overheid de kosten van een lijfrente deels aftrekbaar heeft gemaakt in de InkomstenBelasting sfeer, Box 1.

Voorbeeld van lijfrente in Box 1

Indien iemand ervoor kiest de premie voor lijfrente in mindering te brengen op de Inkomstenbelasting, dan valt de lijfrente in Box 1. Over eventuele uitkeringen, inclusief de waardegroei, zal bij uitkering alsnog belasting over moeten worden betaald. Voordeel: het uitstellen van belasting betalen.

Voorbeeld van lijfrente in Box 3

Indien ervoor wordt gekozen de premie voor de lijfrente niet in mindering te brengen in Box 1, dan valt de gehele lijfrentevoorziening in Box 3. Voordeel: in box 3 wordt een forfaitaire heffing berekend van slechts 4%. Over een eventuele waardestijging wordt weinig belasting betaald.

AOW, Anw en AWW

Voor elke Nederlander is er een basis pensioenregeling ingesteld. Zodra iemand het 65ste levensjaar bereikt wordt automatisch een pensioen toegekend. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van hoeveel geld er te verdelen. Is. Er wordt al jaren lang gesproken over het feit dat de algemene pensioenpot straks op zal zijn. Mede hierom zijn lijfrente producten razend populair.
Ook Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Nabestaanden Wet (AnW) zullen worden behandeld.

Het fiscale Boxensysteem

Box 1

De lijfrente kan worden ondergebracht in Box 1, Inkomen uit Werk en Wonen.

Box 2

De lijfrente kan nimmer in Box 2 worden ondergebracht of aangeslagen. In Box 2 wordt belasting geheven over inkomen uit aanmerkelijk belang van 5% of meer. Denk hierbij aan aandelen in een vennootschap, zoals een gewone BV, een stamrecht BV of NV.

Box 3

De lijfrenteuitkering kan ook worden ondergebracht in Box 3, Inkomen uit Sparen en Beleggen. Hierboven is uitgelegd dat dat volledig zelfstandig kan worden bepaald. Van belang is of de premie voor de lijfrente (ooit) in mindering is gebracht bij de aangifte Inkomstenbelasting

Gedetailleerd fiscaal advies

Deze website beschrijft verschillende facetten van lijfrente en stamrecht uitkeringen. De beschrijvingen zijn zeer algemeen, zodat velen zich zullen herkennen in de geschetste situatie. Elke fiscale situatie is echter verschillende. Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals bijvoorbeeld een Financieel Personal Planner, of een Estate Planner

Laat ook eens Mijn Getal uitrekenen door Nationale Nederlanden.

Direct ingaande lijfrente ING

Direct ingaande lijfrente ING

Een direct ingaande lijfrente van de ING stelt uw net verworven kapitaal veilig van hoge belasting kosten en u profiteert direct van een periodieke uitkering uit de lijfrente.

U bent of wordt ontslagen en krijgt een aanzienlijke ontslagvergoeding mee, danwel u draagt uw aandelen over aan een opvolger waarmee u een niet geringe vergoeding ontvangt.

Dan moet u na gaan denken over wat u met dit kleine vermogen gaat doen. De belastingdienst ligt namelijk op de loer. Door het bruto bedrag te storten in een direct ingaande lijfrente van de ING kunt u per direct een periodieke uitkering over de inleg verkrijgen waarbij uw vermogen voorlopig is vrijgesteld van belastingheffing.

Uiteraard is de hoogte van die uitkering afhankelijk van hoeveel u per maand wilt ontvangen, alsmede wordt daarmee de duur van de uitkering bepaald.

Voordelen door de gouden handdruk in een direct ingaande ING lijfrente polis te storten

Door uw ontslag vergoeding oftewel gouden handdruk rechtstreeks te storten in een direct ingaande ING lijfrente polis profiteert u van een reeks aan voordelen. De lijfrente polis beschermt het initieel gestorte bedrag van hoge belastingheffing. Dit heeft te maken met het feit dat de inleg in een polis niet wordt beschouwd als een inkomen aangezien u het feitelijke bedrag niet kunt besteden. Binnen de polis groeit het vermogen conform de heersende rente vergoeding welke eveneens is vrijgesteld van belastingheffing. Hiernaast krijgt u per periodiek gewoonlijk per maand een bedrag op uw rekening gestort als uitkering. Dit wordt dus bruto in mindering gebracht op de inleg en rente opbouw. Dit is in principe de werking van een direct ingaande lijfrente polis van de ING.

Belasting betalen ING lijfrente polis

Zodra u een groot bedrag inlegt in een direct ingaande ING lijfrente polis hoeft u over het initieel ingelegde bedrag geen belasting of heffing te betalen. Maar goed ook aangezien door het relatief hoge bedrag u in belastingschaal 4 terecht komt en dus 52% over dat bedrag had moeten afstaan aan de belastingdienst. Dat vinden wij van ING zonde van uw geld en u kunt het dan ook beter anders investeren. Stop het in de direct ingaande ING lijfrente polis en u profiteert ten eerste van een hoge rente dat fiscaal onbelast is. Hiernaast valt het bedrag binnen de uitkering (dus in kleinere geld porties) in een lagere belastingschaal.

Maximaal profijt

Zo kunt u ideaal profiteren van een extra zakcentje naast uw normaal verdiende centen. Belasting technisch gezien is de situatie meest optimaal indien u de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt waardoor de uitkering bij schaal 2 nog maar voor 24.05% per maand wordt belast. U profiteert dan ook optimaal.

Wilt u eerder met pensioen gaan dan is een direct ingaande ING lijfrente polis mogelijk ideaal voor u. Let dan wel dat u over het uitgekeerde bedrag tot uw pensioen gerechtigde leeftijd hoger fiscaal wordt belast. Voor schijf 2 betreft dit nu 41.95% en dus zwaar ongunstig ten opzichte van wanneer u reeds de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

ING lijfrente polis gebruiken

Indien u de pensioen gerechtigde leeftijd reeds heeft behaald echter u bent nog niet gestopt met werken, kunt u optimaal gebruik maken van dit extra zakcentje aangezien het boven op uw salaris komt. U kunt mogelijk overwegen om minder te gaan werken echter niet volledig te stoppen met werken. Ook kunt u op de pensioen gerechtigde leeftijd stoppen met werken zodat u naast uw AOW, uw bedrijfstak pensioen opbouw een extra aanvulling op uw pensioen ontvangt. Lekker ruim leven willen we allemaal, en met een storting van een gouden handdruk in een direct ingaande ING lijf spaarrente kunt u op vele manieren optimaal profiteren van fiscale voordelen.

Direct ingaande lijfrente Delta Lloyd

Direct ingaande lijfrente Delta Lloy

Zit jij er aan te denken om een lijfrente af te sluiten? Maar weet je alleen nog niet wat voor lijfrente het beste bij je zou passen? En bij welke verzekeraar moet je in vredesnaam een lijfrenteverzekering aflsuiten?

Misschien wel bij Delta Lloyd. Bij Delta Lloyd is het in ieder geval mogelijk om een lijfrenteverzekering af te sluiten die per direct in gaat. Verder kun je natuurlijk nog wel zelf bepalen wat voor soort lijfrenteverzekering je precies wilt hebben.

Of de lijfrenteverzekering bijvoorbeeld 10 jaar duurt of 30 jaar, en hoeveel geld je bijvoorbeeld elke maand aan je lijfrente wilt besteden.

Direct ingaande lijfrente Delta LLoyd

Als er geld vrijkomt uit bijvoorbeeld je pensioenverzekering, dan is het het verstandigst als je hiervan direct een ingaande rente koopt. Op deze manier ben je verzekerd van een gegarandeerde uitkering. Deze uitkering loopt tot een afgesproken datum, of wanneer je onverhoopt komt te overlijden.

Voordelen direct ingaande lijfrenteverzekering Delta LLoyd

Een direct ingaande lijfrenteverzekering bij Delta LLoyd heeft onder andere de volgende voordelen:

 • De uitkering kan naar keuze per maand, kwartaal, half jaar of jaar plaatsvinden (lijfrentemarkt).
 • De uitkering kan geïndexeerd worden, met een jaarlijkse stijging van 1%, 2% of 3%.

U kunt zelf bepalen hoe lang de uitkering moet lopen (1 jaar tot levenslang).
Voorwaarden lijfrente

Direct ingaande lijfrenteverzekering

Om een direct ingaande lijfrenteverzekering af te sluiten bij Delta LLoyd dienen aan een aantal voorwaarden te worden voldoen. Zo dient de minimale koopsom 1250 euro te zijn. Ook mag je maximaal 70 of 80 jaar oud zijn op het moment dat je de direct ingaande lijfrente afsluit, dit is afhankelijk van wettelijke regels.

Direct ingaande lijfrente Centraal Beheer

Direct ingaande lijfrente Centraal Beheer

Door uw gouden handdruk te storten in de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer profiteert u optimaal van alle fiscale voordelen. U wordt ontslagen of u verwerft via de verkoop van uw bedrijf een redelijk kapitaal.

Toch is het jammer om meer dan de helft van dit kapitaal af te staan aan de belastingdienst. U kunt het dan ook beter storten in de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer. Deze polis beschermt het vermogen aangezien het niet wordt beschouwd als inkomen.

U hoeft pas dan belasting te betalen indien het werkelijk op uw rekening wordt gestort. Hoe gaat dit verder bij een ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer in zijn werk:

 • welke fiscale voordelen heeft u en
 • hoelang kunt u van een uitkering genieten?

Hoe werkt direct ingaande lijfrente Centraal Beheer?

U verkrijgt of verwerft een aardig vermogen waarover nog geen belasting is betaald. Dit kunt u gebruiken om uw pensioen of inkomen via een uitkering aan te vullen zodat u een extra zakcentje heeft. De storting is vrijgesteld van belasting heffing net als de verkregen rente binnen de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer. U betaalt slechts over dat deel dat feitelijk aan u wordt uitgekeerd, en wat u dus kunt nuttigen. Aangezien het dan een veel lager bedrag betreft valt de uitkering in een veel lagere belasting schaal zodat u optimaal profiteert van ons belasting stelsel. Heeft u reeds de pensioen gerechtigde leeftijd behaald dan betaalt u over de uitkering een zeer laag percentage aan de belasting. Zo kunt u nog lang na genieten van uw eigen vermogen.

Concrete fiscale voordelen

Zodra u een storting doet in de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer beschermd u dit bedrag tegen een hoog belasting tarief. U bespaart hiermee direct 52% op het niet geringe vermogen. Dat is dus een hele meevaller. Daarnaast groeit het vermogen binnen de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer door de rente. Deze rente is tevens onbelast. Aangezien u de inleg heeft gedaan in een direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer ontvang u per direct een uitkering uit dit potje.

pensioen gerechtigde leeftijd

Heeft u nog niet de pensioen gerechtigde leeftijd betaalt u over de uitkering voor schaal 2 41.95% aan de belasting. Heeft al wel de pensioen gerechtigde leeftijd behaald dan profiteert u meest optimaal aangezien u slechts 24.05% aan de belasting kwijt bent. Dit betekent op zich dan ook dat de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer het meest gunstig is en het meeste profijt levert voor personen die de pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Hoelang wordt er uitgekeerd?

Uiteraard hangt dat af van de hoogte van het initieel gestorte bedrag. Indien de periodieke rente meer is dan de uitkering dan kunt u en uw nabestaanden er levenslang van genieten. Ook kunt u zeggen we laten de rente uitkeren zodat we er nog lang van kunnen profiteren. Vaak is het echter zo dat de uitkering het vermogen in de pot laat slinken. U heeft de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en u wilt nog vijf of tien jaar lang het meeste ervan maken. Dit is misschien verstandig omdat in die jaren u nog het meest actief bent. Die vijf of tien jaar krijgt u naast de AOW, de bedrijfstak pensioen een aanvulling op het pensioen zodat u lekker uitgebreid kunt leven. Komt u onverhoopt te overlijden dan komt de direct ingaande lijfrente van Centraal Beheer beschikbaar voor de nabestaanden, zodat ook zij nog lange tijd van het opgebouwde vermogen kunnen genieten.

Extra zakcentje voor nu en later

Afhankelijk van hoe snel u één en ander uitgekeerd wilt hebben, kunt u dus redelijk lang tot de zeer lange termijn van de direct ingaande lijfrente polis van Centraal Beheer genieten. Uiteraard is het zo naar mate de inleg hoger is kunt u er langer van profiteren. Indien u slechts de rente uitgekeerd wilt hebben dan kunt u en eventueel uw nabestaanden er nog lang van gebruik maken. Dit is zeer afhankelijk hoe hoog u wilt dat er wordt uitgekeerd. Heeft u dan ook vragen of opmerkingen omtrent de direct ingaande lijfrente polis, dan staat ons team van Centraal Beheer voor u klaar.

Lijfrente opbouwen

Rendement op Lijfrenteverzekering

In dit artikel wordt ingegaan op de opbouw van een goede lijfrente verzekering. Een goede opbouw van lijfrente verzekeringen dient wel in perspectief van het geheel aan pensioenvoorzieningen voor een individu te worden bekeken. Daarnaast stelt de overheid regels aan de pensioenvoorzieningen voor alle Nederlanders samen. De Nederlandse overheid heeft daar twee redenen voor:

 • de overheid probeert elke Nederlander te laten sparen een goed pensioen, zodat iedereen voor zich zelf kan zorgen
 • de overheid wil niet dat iedereen al zijn/haar geld gaat sparen voor later. De overheid heeft immers op dit moment belastinggeld nodig.

Opbouw lijfrenteverzekeringen

Iemand die een goed salaris verdient kan besluiten een lijfrenteverzekering aan te kopen. Het aankopen van een lijfrenteverzekering wil zeggen dat een deel van het inkomen nu wordt gereserveerd voor een inkomen op latere leeftijd. Op latere leeftijd kan zijn als aanvulling op een vervroegd pensioen. Een vervroegd pensioen treedt in werking op het moment dat iemand stopt met werken op een leeftijd jonger dan 65 jaar. Het 65e levensjaar is immers het jaar waarin elke Nederlander aanspraak kan maken op AOW. De AOW is het Algemene pensioen waar iedere Nederlander recht op heeft.

Opbouwen met Kantonrechtersformule

Het opbouwen van een flinke hoeveelheid geld kan je berekenen aan de hand van de schadeloosstelling die de kantonrechter hanteert bij niet-verwijtbaar ontslag van een werknemer. De kantonrechtersformule ziet er als volgt uit: Schadeloosstelling= A * B * C

Hierbij geldt: A= Aantal gewogen dienst jaren
B= Bruto Beloning per maand
C= correctie factor
De Correctiefactor C hangt onder meer af van de leeftijd. Iemand die op hoge leeftijd wordt ontslagen krijgt meer geld mee dan een jongere werknemer.

Opbouw AOW

De opbouw van de AOW als onderdeel van het pensioen is gebaseerd op een omslagstelsel. Een omslagstel betekent dat de huidige generatie Werkenden betaalt voor de huidige generatie Gepensioneerden. Nadeel voor dit omslagstelsel is de Vergrijzing. Door de vergrijzing is de opbouw van pensioen voor de huidige Werkenden in gevaar. Er zijn immers minder werkenden om de grote groep Gepensioneerden van pensioen te voorzien. De vergrijzing wordt onder meer zichtbaar door de generatie baby-boomers.

Let op: een lijfrenteverzekering wordt fiscaal gezien behandeld volgens de richtlijnen van een levensverzekering.

Solide financiële basis lijfrente

Mocht je overwegen een lijfrenteverzekering af te sluiten, zorg dan voor een goede financiële basis. Feitelijk wordt met goede financiële basis bedoeld: een behoorlijke hoeveelheid geld. De basis kan je goed opbouwen op het moment dat je wordt ontslagen. Met een hoge ontslagvergoeding. Kan je immers een goede lijfrenteverzekering afsluiten.

Opbouw ontslagvergoeding

Goede argumenten voor een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding zijn onder andere:

 • zorg dat je niet verwijtbaar werkeloos wordt
 • ga bij elke berekening uit van het bruto maandloon
 • houd daarbij rekening met 13e en 14 maand salarissen
 • laat elk voorstel van de werkgever beoordelen door een arbeidsrecht advocaat

Opbouw pensioen premie

Het werkgeversdeel pensioen premie is veelal gebaseerd op een hoog vast inkomen. De opbouw van het pensioen kan structureel veranderen door de aankoop van de lijfrente verzekering. Denk er bij nieuwe salaris onderhandelingen goed over na of je een hoog vast inkomen wilt, met het oog op pensioen opbouw. Over variabele inkomsten zoals bonussen wordt veelal geen pensioen opgebouwd.

Stamrecht BV

Stamrecht BV

Het komt regelmatig voor dat werknemers worden ontslagen. De werkgever wil meestal op een nette manier van de werknemer af en zal een financiële regeling moeten treffen. Indien de werkgever dat niet zelf aanbiedt, dan kan de werknemer dat via de kantonrecht afdwingen. Deze financiele regeling kan worden ondergebracht in een stamrecht BV.

Deze financiële regeling moet de werknemer instaat stellen het gemis aan inkomen op te vangen., in de periode direct na het ontslag. Een dergelijke financiële regeling wordt ‘Gouden handdruk’ genoemd. Met deze gouden handdruk kan de werknemer drie dingen doen:

 • direct laten uitbetalen
 • onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente
 • onderbrengen in een Stamrecht BV.

Fiscale consequenties Stamrecht BV

In alle gevallen stort de werkgever het totale bruto bedrag in af., inclusief eventuele inkomsten belasting verplichting naar de Nederlandse Belasting dienst.

Bij de eerste twee mogelijkheden (nl. direct laten uitbetalen en onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente) is de werknemer de zeggenschap over het gehele bruto bedrag grotendeels kwijt. Daarom kiezen veel werknemers ervoor het gehele bruto bedrag af te storen in een stamrecht BV. Het is verplicht om zelf een deel van de aandelen in de Stamrecht BV te verwerven. 100% eigendom van alle aandelen mag ook. En dat is aantrekkelijk, want dan hou je zeggen schap over het gehele bruto bedrag dat als Gouden handdruk is gestort.

Stamrecht BV als eigen bank

Het is mogelijk om de Stamrecht BV te beschouwen als je eigen bank. De stamrecht bv moet geld gaan opleveren om toekomstige verplichten aan de Begunstigde van de Lijfrente (lees: jijzelf) te kunnen voldoen. Er moet dus winst worden gemaakt in de BV. Het geld mab van de BV aan privé worden geleend, bijvoorbeeld voor:

 • het aflossen van (een deel van) de privé hypotheek
 • het aangaan van een hypotheek op een (extra) winkel of bedrijfspand
 • het verschaffen van krediet voor de start van een onderneming.

Op deze wijze kan je dus beschikken over bruto inkomen, waarover nog geen Inkomstenbelasting is betaald. En je hoeft dus niet naar de bank voor een financiering. En daarmee ben je feitelijk je eigen (maar kleine) bank

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten vaan een Stamrecht BV is feitelijk zeer eenvoudig. Er zijn vele advocaten en notarissen die hiermee graag willen helpen. Het is aan te raden hiervoor deskundige hulp in te schakelen. Denk aan onderwerpen zoals:

 • het opzetten van de statuten
 • het deponeren van stukken bij de KVK
 • het aanvragen van een BTW nummer voor de BV
 • het verkrijgen van goedkeuring van het stamrecht gedeelte bij de Nederlandse staat
 • etc.

De fiscus en stamrecht BV

Een Stamrecht lijkt zeer aantrekkelijk. Houd er rekening mee dat de fiscus belasting komt innen zodra je geld uit de BV naar privé overhevelt. Pas dus op met het uitgeven van geld uit de BV. Zorg ervoor dat alle bonnen aanwezig zijn in de administratie. Een goede administratie kan je helpen aantonen dat elke uitgegeven euro ook werkelijk een uitgave was ten laste van de BV. Denk aan bonnetje voor een diner. Noteer ook altijd welke zakenpartner aanwezig was, zodat de fiscus ook dat zou kunnen natrekken indien ze dat willen. Houd er in elk geval rekening mee dat de Nederlandse fiscus alle uitgaven mag controleren op rechtmatigheid. Over de doelmatigheid zal de fiscus minder snel uitspraken doen.

Stamrecht bv oprichten

Stamrecht BV oprichten

Krijgt u binnenkort een kapitaal uitgekeerd? U richt een Stamrecht BV op om uw kapitaal voor later te waarborgen. Bovendien kan u voorlopig zonder belastingheffing aan vermogens groei en vermogens opbouw doen. U wordt noodgedwongen ontslagen en u krijgt een aanzienlijke schadeloosstelling mee van het bedrijf.

Om dit vermogen veilig te stellen en zonder dat de belastingdienst in eerste instantie belasting gaat heffen richt u een Stamrecht BV op. Uw oude werkgever stort de complete schadeloosstelling – dus exclusief heffingen – danwel gouden handdruk in de stamrecht BV.

Gouden handdruk

Juist door de gouden handdruk in een stamrecht BV te storten geeft dit u meer vrijheden boven een lijfrente of banksparen rekening. Het is interessant om een storting in een Stamrecht BV te doen indien u een schadeloosstelling van meer dan 50.000 euro krijgt.

Wat is een stamrecht BV nu eigenlijk en waarom kan het interessant zijn gebruik te maken van een stamrecht BV. Hieronder vindt u alle antwoorden.

Eigen beheer van Stamrecht BV biedt mogelijkheden

Persoonlijk bent u de beheerder van de stamrecht BV, en dus ook over het opgebouwde vermogen. Aangezien over het vermogen nog geen belasting is betaald heeft u een beperkte vrijheid wat u met het vermogen kunt doen. Het doel van de Stamrecht BV is om uiteindelijk een hoog rendement te hebben over de inleg. Tussentijds kunt u echter wel enkele acties ondernemen die een hoger rendement realiseren. U heeft de volgende acties ter beschikking:

 • U kunt u zelf een lening verstrekking voor de financiering van uw huis;
 • U kunt een lening (overeenkomst geldlening) verstrekken aan een goede kennis voor een investering of belegging;
 • U kunt een bedrijf oprichten.

Al deze acties hebben tot doel dat het vermogen op termijn met rendement weer terugkomt in de Stamrecht BV. Laat u het initiële vermogen simpelweg op de rekening staan, dan levert dit jaar na jaar rente op zodat u exact weet hoeveel u na een looptijd op de stamrecht BV rekening heeft.

Initieel vermogen

Dit betekent dat u geen risico wat dan ook loopt. Bij een verstrekking van een lening dient u er zeker van te zijn dat de geldlening na looptijd met rendement retour komt. Stel daartoe een officieel overeenkomst geldlening op, waarin duidelijk staat aangegeven hoe hoog het verstrekte bedrag is, wanneer de looptijd afloopt, hoe hoog de rente vergoeding per maand is en hoe wordt afgelost. Het doel is namelijk om goed rendement op de gouden handdruk te maken, zodat wanneer het tot de uitkeringsdatum komt er een mooi bedrag voor uw oudedagsvoorziening over is.

Stamrecht BV vermogensgroei

Omdat de gouden handdruk in een stamrecht BV wordt gestort is de BV “eigenaar” van het vermogen. Daarmee is het in principe niet jouw persoonlijke inkomen en bespaar je aardig op belastingheffing. Het vermogen wordt op een bankrekening geparkeerd en met de tijd was het vermogen snel aan. Rente op rente zorgen ervoor dat het vermogen snel aangroeit. Wanneer de uitkeringsdatum wordt bereikt, wordt maandelijks een bedrag uit de Stamrecht BV overgemaakt. Naast dit voordeel biedt het stamrecht BV u persoonlijk andere voordelen aangezien u als het ware de manager van het BV bent met alleen beslissingsbevoegdheid. Welke voordelen biedt het dan nog meer, een stamrecht BV?

Administratie Stamrecht BV

Om een stamrecht BV op te richten dient u uiteraard goed keuring te hebben van de belastingdienst, aangezien u voor nu geen belasting hoeft te betalen aan de fiscus over de gouden handdruk. Bovendien moet u voor de Stamrecht BV een administratie voeren. Een dergelijke administratie hoeft niet meer dan 500 euro te kosten.

Lijfrente belasting

Lijfrente belasting

Een Gouden Handdruk onderbrengen in een stamrecht BV met lijfrente verplichtingen is mateloos populair. Met name vanwege het feit dat er sprake is van uitgestelde belasting betaling.

Onder ‘uitgestelde belasting betaling’ wordt verstaan dat het volledige bruto bedrag van de lijfrente in zijn geheel wordt uitbetaald, zonder dat de fiscus op dat moment belasting kan innen.

Let op: over lijfrente uitkeringen dient wel belasting te worden betaald. Zoals gezegd is er sprake van een uitgestelde belasting.

Wanneer loont een Gouden handdruk?

Over de minimale hoogte van de Gouden Handdruk en (dus) de lijfrente uitkeringen zijn duidelijke berekeningen voorhanden. Een minimale Gouden handdruk van 50.000 euro wordt veelal gehanteerd indien je een stamrecht BV overweegt. De reden is simpel: een BV kost elk jaar geld. Bijvoorbeeld voor administratieve verplichtingen en het deponeren van jaarstukken bij de kamer van koophandel. Lees onderstaande info over het Progressief stelsel van inkomsten belasting aandacht door. Of je nu besluit de Gouden Handdruk direct te laten uitkeren, of de Goudenhanddruk onder te brengen in een stamrecht BV. In beide gevallen krijg je te maken met de fiscus.

Progressief belastingstelsel in Nederland

De inkomsten uit de lijfrente worden door de fiscus in Nederland belast tegen het progressieve Inkomstenbelasting tarief. Het progressieve tarief Inkomstenbelasting houdt in dat je meer belasting betaalt naar mate je meer verdient.

Het premies voor volksverzekeringen /inkomstenbelasting (IB) zijn ruwweg als volgt per jaar bepaald:

 • tot 15.00 euro inkomen: 32% inkomstenbelasting (laagste schijf)
 • tussen 15.000 en 28.000 euro bruto inkomen: 38% Inkomsten Belasting
 • tussen 28.000 en 48.000 euro bruto inkomen: 42% Inkomsten Belasting
 • boven 48.000 euro bruto inkomen per jaar: 52% IB, (top tarief)

Het is ook mogelijk om niet te kiezen voor een stamrecht BV en direct af te rekenen met de fiscus. Dat heeft tenminste twee nadelen:

 • het bruto uit te keren bedrag wordt meteen belast
 • je betaalt jaarlijks 1.2% vermogensrendementsheffing.

Eisen fiscus Stamrecht BV

Een van de belangrijke eisen van de Nederlandse overheid is het beginsel dat er sprake moet zijn van een sterftekans van 1%. Voor hele jonge mensen die een lijfrente willen onderbrengen in een Stamrecht BV kan dat lastig zijn. Iemand 25 jaar heeft immers een lage kans om te sterven dan iemand van 50 jaar. Deze eis kan voor jonge mensen worden gehaald door te kiezen voor een lange looptijd van de lijfrente uitkeringen. Bijvoorbeeld een looptijd van 10 jaren. Nadeel daarvan bij een direct ingaande lijfrente is dat de maandelijkse lijfrente uitkeringen er klein moeten zijn. Immers, ook in de laatste maand van het 10 jaar moet de lijfrente een klein bedrag (verplicht) kunnen uitkeren.

Inkomen uit lijfrente Middelen

Het is overigens mogelijk het inkomen over drie aaneengesloten jaren te Middelen. Het middelen van inkomen is aantrekkelijk indien het jaarinkomen nogal in hoogte verschilt per jaar. Denk aan een jaar salaris in jaar 1 en 3 van 20.000 (zegge: twintig duizend) euro en een jaar inkomen van 200.000 (zegge: tweehonderd duizend) euro in jaar 2.
Het middelen van Inkomen betekent dat het totaal van het inkomen van de drie jaren bij elkaar op wordt geteld en gedeeld door drie. Daarmee voorkom je de hoge piekbelastingen (in de 52% schaal) van de Inkomstenbelasting.

Lijfrente en successierechten

Wordt een lijfrente uitkering ten gunste van een familielid uitgekeerd, dan is het mogelijk dat de Nederlandse fiscus extra successierechten wil gaan innen. Successierechten is de belasting die de fiscus heft bij schenkingen aan familieleden.

Belastingvrije som

Let op: er geldt ook een belastingvrije som of belasting vrije voet, waarvoor geen inkomsten belasting hoeft worden betaald. Deze regel (en andere bepalingen) worden hier niet nader besproken, Raadpleeg een erkend financieel adviseur, voor de details in uw specifieke financiële situatie.