Category Archives: Achmea

Lijfrente stamrecht BV

Direct ingaande lijfrente

Veel stamrecht BV’s beginnen met een Gouden Handdruk. Een Gouden Handdruk krijgt een werknemer bij ontslag. Deze Gouden Handdruk maakt het ontslagen worden minder pijnlijk.

De meeste mensen met een lijfrente in de stamrecht BV hebben na het ontslag direct geld nodig. Dat betekent dat de lijfrente meteen geld moet gaan uitkeren. Deze lijfrente staat bekend als de ‘direct ingaande lijfrente’. Een direct ingaande lijfrente houdt dus in dat de uitbetaling van de maandelijkse verplichtingen meteen begint. Dit heeft voordelen en nadelen

  • voordeel direct ingaande lijfrente: je krijgt direct geld om van te leven
  • nadeel direct ingaande lijfrente: een klein deel van het vermogen heeft geen tijd om rendement te maken. Het beoogde (eind)kapitaal kan hierdoor fors lager uitvallen.

Geld lenen aan privé

Het lenen van geld uit de stamrecht BV is zeer populair. Jij hebt er als privé persoon immers alle belang bij dat het geld dat jij van jouw stamrecht BV weer netjes terug betaalt. En in de normale gevallen wordt het geleende geld van stamrecht BV aan privé ook netjes terug betaald. En wat als dat op een moment niet lukt?

Geld verdienen

Houd er rekening mee dat het geld lenen van stamrecht BV aan privé ook erg gevaarlijk kan zijn. Wat gebeurt er feitelijk als jij privé het geleende geld van de stamrecht BV niet meer kan terug betalen? Dan kan je failliet gaan, want je kan je schuldeisers niet betalen. Toch zal jouw eigen BV niet snel het faillissement aanvragen voor jou privé.

Stamrecht BV als Pensioen BV

De Stamrecht BV wordt ook wel aangeduid als Pensioen BV. Het is immers mogelijk om de uitkeringen ui de lijfrente pas te starten op het moment van pensionering. Het is mogelijk dat een werknemer die op zijn 30e levensjaar wordt ontslagen, pas na zijn 65e levensjaar een eerste uitkering krijgt ui de pensioen BV.

Einddatum lijfrente

Elke lijfrente is bij aanvang een pot met geld. Dit geld van de lijfrente verplichting wordt gedurende de looptijd van de lijfrente uitgekeerd. Dat kan soms vele tientallen jaren duren. Houd er rekening mee dat het geld in het potje van de lijfrente op het einde van de looptijd van de lijfrenteverplichting echt leeg is. Vergis je daarom niet in de looptijd van de lijfrente, zodat er geld binnenkomt zolang je er op rekent.

Aandelen verkoop Stamrecht BV

Het is mogelijk aandelen van de stamrecht BV te verkopen. Een stamrecht BV is feitelijk gelijk aan elke andere BV. De wetgever eist dat de begunstigde minimaal 10% van de aandelen bezit. Daar heeft Nederlandse overheid goede redenen voor. Een lijfrente is immers bedoeld als aanvulling op inkomen van de begunstigde.

Zeggenschap in Stamrecht BV

Over het inkomen van de begunstigde van de lijfrente, wil de fiscus op enig moment in de toekomst Inkomstenbelasting heffen. Mocht de Stamrecht BV worden verkocht en failliet gaan…. Dan krijgt de fiscus geen cent belasting binnen. Door een minimale eis van 10% zal de begunstigde zeggenschap houden over het rendement van de stamrecht BV en zo zijn eigen toekomstige inkomen veilig kunnen stellen.