Category Archives: Belastingen

Lijfrente belasting

Lijfrente belasting

Een Gouden Handdruk onderbrengen in een stamrecht BV met lijfrente verplichtingen is mateloos populair. Met name vanwege het feit dat er sprake is van uitgestelde belasting betaling.

Onder ‘uitgestelde belasting betaling’ wordt verstaan dat het volledige bruto bedrag van de lijfrente in zijn geheel wordt uitbetaald, zonder dat de fiscus op dat moment belasting kan innen.

Let op: over lijfrente uitkeringen dient wel belasting te worden betaald. Zoals gezegd is er sprake van een uitgestelde belasting.

Wanneer loont een Gouden handdruk?

Over de minimale hoogte van de Gouden Handdruk en (dus) de lijfrente uitkeringen zijn duidelijke berekeningen voorhanden. Een minimale Gouden handdruk van 50.000 euro wordt veelal gehanteerd indien je een stamrecht BV overweegt. De reden is simpel: een BV kost elk jaar geld. Bijvoorbeeld voor administratieve verplichtingen en het deponeren van jaarstukken bij de kamer van koophandel. Lees onderstaande info over het Progressief stelsel van inkomsten belasting aandacht door. Of je nu besluit de Gouden Handdruk direct te laten uitkeren, of de Goudenhanddruk onder te brengen in een stamrecht BV. In beide gevallen krijg je te maken met de fiscus.

Progressief belastingstelsel in Nederland

De inkomsten uit de lijfrente worden door de fiscus in Nederland belast tegen het progressieve Inkomstenbelasting tarief. Het progressieve tarief Inkomstenbelasting houdt in dat je meer belasting betaalt naar mate je meer verdient.

Het premies voor volksverzekeringen /inkomstenbelasting (IB) zijn ruwweg als volgt per jaar bepaald:

  • tot 15.00 euro inkomen: 32% inkomstenbelasting (laagste schijf)
  • tussen 15.000 en 28.000 euro bruto inkomen: 38% Inkomsten Belasting
  • tussen 28.000 en 48.000 euro bruto inkomen: 42% Inkomsten Belasting
  • boven 48.000 euro bruto inkomen per jaar: 52% IB, (top tarief)

Het is ook mogelijk om niet te kiezen voor een stamrecht BV en direct af te rekenen met de fiscus. Dat heeft tenminste twee nadelen:

  • het bruto uit te keren bedrag wordt meteen belast
  • je betaalt jaarlijks 1.2% vermogensrendementsheffing.

Eisen fiscus Stamrecht BV

Een van de belangrijke eisen van de Nederlandse overheid is het beginsel dat er sprake moet zijn van een sterftekans van 1%. Voor hele jonge mensen die een lijfrente willen onderbrengen in een Stamrecht BV kan dat lastig zijn. Iemand 25 jaar heeft immers een lage kans om te sterven dan iemand van 50 jaar. Deze eis kan voor jonge mensen worden gehaald door te kiezen voor een lange looptijd van de lijfrente uitkeringen. Bijvoorbeeld een looptijd van 10 jaren. Nadeel daarvan bij een direct ingaande lijfrente is dat de maandelijkse lijfrente uitkeringen er klein moeten zijn. Immers, ook in de laatste maand van het 10 jaar moet de lijfrente een klein bedrag (verplicht) kunnen uitkeren.

Inkomen uit lijfrente Middelen

Het is overigens mogelijk het inkomen over drie aaneengesloten jaren te Middelen. Het middelen van inkomen is aantrekkelijk indien het jaarinkomen nogal in hoogte verschilt per jaar. Denk aan een jaar salaris in jaar 1 en 3 van 20.000 (zegge: twintig duizend) euro en een jaar inkomen van 200.000 (zegge: tweehonderd duizend) euro in jaar 2.
Het middelen van Inkomen betekent dat het totaal van het inkomen van de drie jaren bij elkaar op wordt geteld en gedeeld door drie. Daarmee voorkom je de hoge piekbelastingen (in de 52% schaal) van de Inkomstenbelasting.

Lijfrente en successierechten

Wordt een lijfrente uitkering ten gunste van een familielid uitgekeerd, dan is het mogelijk dat de Nederlandse fiscus extra successierechten wil gaan innen. Successierechten is de belasting die de fiscus heft bij schenkingen aan familieleden.

Belastingvrije som

Let op: er geldt ook een belastingvrije som of belasting vrije voet, waarvoor geen inkomsten belasting hoeft worden betaald. Deze regel (en andere bepalingen) worden hier niet nader besproken, Raadpleeg een erkend financieel adviseur, voor de details in uw specifieke financiële situatie.