Category Archives: Gouden handdruk

Stamrecht BV

Stamrecht BV

Het komt regelmatig voor dat werknemers worden ontslagen. De werkgever wil meestal op een nette manier van de werknemer af en zal een financiële regeling moeten treffen. Indien de werkgever dat niet zelf aanbiedt, dan kan de werknemer dat via de kantonrecht afdwingen. Deze financiele regeling kan worden ondergebracht in een stamrecht BV.

Deze financiële regeling moet de werknemer instaat stellen het gemis aan inkomen op te vangen., in de periode direct na het ontslag. Een dergelijke financiële regeling wordt ‘Gouden handdruk’ genoemd. Met deze gouden handdruk kan de werknemer drie dingen doen:

 • direct laten uitbetalen
 • onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente
 • onderbrengen in een Stamrecht BV.

Fiscale consequenties Stamrecht BV

In alle gevallen stort de werkgever het totale bruto bedrag in af., inclusief eventuele inkomsten belasting verplichting naar de Nederlandse Belasting dienst.

Bij de eerste twee mogelijkheden (nl. direct laten uitbetalen en onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente) is de werknemer de zeggenschap over het gehele bruto bedrag grotendeels kwijt. Daarom kiezen veel werknemers ervoor het gehele bruto bedrag af te storen in een stamrecht BV. Het is verplicht om zelf een deel van de aandelen in de Stamrecht BV te verwerven. 100% eigendom van alle aandelen mag ook. En dat is aantrekkelijk, want dan hou je zeggen schap over het gehele bruto bedrag dat als Gouden handdruk is gestort.

Stamrecht BV als eigen bank

Het is mogelijk om de Stamrecht BV te beschouwen als je eigen bank. De stamrecht bv moet geld gaan opleveren om toekomstige verplichten aan de Begunstigde van de Lijfrente (lees: jijzelf) te kunnen voldoen. Er moet dus winst worden gemaakt in de BV. Het geld mab van de BV aan privé worden geleend, bijvoorbeeld voor:

 • het aflossen van (een deel van) de privé hypotheek
 • het aangaan van een hypotheek op een (extra) winkel of bedrijfspand
 • het verschaffen van krediet voor de start van een onderneming.

Op deze wijze kan je dus beschikken over bruto inkomen, waarover nog geen Inkomstenbelasting is betaald. En je hoeft dus niet naar de bank voor een financiering. En daarmee ben je feitelijk je eigen (maar kleine) bank

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten vaan een Stamrecht BV is feitelijk zeer eenvoudig. Er zijn vele advocaten en notarissen die hiermee graag willen helpen. Het is aan te raden hiervoor deskundige hulp in te schakelen. Denk aan onderwerpen zoals:

 • het opzetten van de statuten
 • het deponeren van stukken bij de KVK
 • het aanvragen van een BTW nummer voor de BV
 • het verkrijgen van goedkeuring van het stamrecht gedeelte bij de Nederlandse staat
 • etc.

De fiscus en stamrecht BV

Een Stamrecht lijkt zeer aantrekkelijk. Houd er rekening mee dat de fiscus belasting komt innen zodra je geld uit de BV naar privé overhevelt. Pas dus op met het uitgeven van geld uit de BV. Zorg ervoor dat alle bonnen aanwezig zijn in de administratie. Een goede administratie kan je helpen aantonen dat elke uitgegeven euro ook werkelijk een uitgave was ten laste van de BV. Denk aan bonnetje voor een diner. Noteer ook altijd welke zakenpartner aanwezig was, zodat de fiscus ook dat zou kunnen natrekken indien ze dat willen. Houd er in elk geval rekening mee dat de Nederlandse fiscus alle uitgaven mag controleren op rechtmatigheid. Over de doelmatigheid zal de fiscus minder snel uitspraken doen.