Category Archives: Lijfrente

Lijfrente opbouwen

Rendement op Lijfrenteverzekering

In dit artikel wordt ingegaan op de opbouw van een goede lijfrente verzekering. Een goede opbouw van lijfrente verzekeringen dient wel in perspectief van het geheel aan pensioenvoorzieningen voor een individu te worden bekeken. Daarnaast stelt de overheid regels aan de pensioenvoorzieningen voor alle Nederlanders samen. De Nederlandse overheid heeft daar twee redenen voor:

 • de overheid probeert elke Nederlander te laten sparen een goed pensioen, zodat iedereen voor zich zelf kan zorgen
 • de overheid wil niet dat iedereen al zijn/haar geld gaat sparen voor later. De overheid heeft immers op dit moment belastinggeld nodig.

Opbouw lijfrenteverzekeringen

Iemand die een goed salaris verdient kan besluiten een lijfrenteverzekering aan te kopen. Het aankopen van een lijfrenteverzekering wil zeggen dat een deel van het inkomen nu wordt gereserveerd voor een inkomen op latere leeftijd. Op latere leeftijd kan zijn als aanvulling op een vervroegd pensioen. Een vervroegd pensioen treedt in werking op het moment dat iemand stopt met werken op een leeftijd jonger dan 65 jaar. Het 65e levensjaar is immers het jaar waarin elke Nederlander aanspraak kan maken op AOW. De AOW is het Algemene pensioen waar iedere Nederlander recht op heeft.

Opbouwen met Kantonrechtersformule

Het opbouwen van een flinke hoeveelheid geld kan je berekenen aan de hand van de schadeloosstelling die de kantonrechter hanteert bij niet-verwijtbaar ontslag van een werknemer. De kantonrechtersformule ziet er als volgt uit: Schadeloosstelling= A * B * C

Hierbij geldt: A= Aantal gewogen dienst jaren
B= Bruto Beloning per maand
C= correctie factor
De Correctiefactor C hangt onder meer af van de leeftijd. Iemand die op hoge leeftijd wordt ontslagen krijgt meer geld mee dan een jongere werknemer.

Opbouw AOW

De opbouw van de AOW als onderdeel van het pensioen is gebaseerd op een omslagstelsel. Een omslagstel betekent dat de huidige generatie Werkenden betaalt voor de huidige generatie Gepensioneerden. Nadeel voor dit omslagstelsel is de Vergrijzing. Door de vergrijzing is de opbouw van pensioen voor de huidige Werkenden in gevaar. Er zijn immers minder werkenden om de grote groep Gepensioneerden van pensioen te voorzien. De vergrijzing wordt onder meer zichtbaar door de generatie baby-boomers.

Let op: een lijfrenteverzekering wordt fiscaal gezien behandeld volgens de richtlijnen van een levensverzekering.

Solide financiële basis lijfrente

Mocht je overwegen een lijfrenteverzekering af te sluiten, zorg dan voor een goede financiële basis. Feitelijk wordt met goede financiële basis bedoeld: een behoorlijke hoeveelheid geld. De basis kan je goed opbouwen op het moment dat je wordt ontslagen. Met een hoge ontslagvergoeding. Kan je immers een goede lijfrenteverzekering afsluiten.

Opbouw ontslagvergoeding

Goede argumenten voor een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding zijn onder andere:

 • zorg dat je niet verwijtbaar werkeloos wordt
 • ga bij elke berekening uit van het bruto maandloon
 • houd daarbij rekening met 13e en 14 maand salarissen
 • laat elk voorstel van de werkgever beoordelen door een arbeidsrecht advocaat

Opbouw pensioen premie

Het werkgeversdeel pensioen premie is veelal gebaseerd op een hoog vast inkomen. De opbouw van het pensioen kan structureel veranderen door de aankoop van de lijfrente verzekering. Denk er bij nieuwe salaris onderhandelingen goed over na of je een hoog vast inkomen wilt, met het oog op pensioen opbouw. Over variabele inkomsten zoals bonussen wordt veelal geen pensioen opgebouwd.

Direct ingaande lijfrente Rabobank

Waarom lijfrente polis?

Wanneer we het hebben over een gouden handdruk dan gaat het vaak om een niet gering bedrag.

Wordt dat bedrag in een keer op jouw betaalrekening gestort dan mag je een groot aandeel direct betalen aan de belasting dienst.

Je moet daarbij denken aan een afdracht van tot wel 42 procent aan de fiscus. Dat is zonde van jouw geld en daar kun je met de lijfrente polis van de Rabobank iets aan doen. Het bruto bedrag wordt in de lijfrente polis gestort zodat het kleine vermogen is veilig gesteld. Het bedrag dat staat geparkeerd in de lijfrente polis komt beschikbaar zodra:

 • men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • men met pre-pensioen wil gaan.

Noodzaak direct ingaande lijfrente

Zodra de vast gezette lijfrente polis vrijkomt is het aan te bevelen om ook dan niet in een keer het vermogen te laten uitbetalen. Daartoe dient de direct ingaande lijfrente van de Rabobank. De direct ingaande lijfrente keert per maand een vooraf afgesproken bedrag uit ter aanvulling op:

 • de AOW;
 • het pensioen;
 • het inkomen net voor het met pensioen gaan.

Omdat je gepensioneerd bent hoef je slechts een beperkte hoeveelheid belasting te betalen over het aanvullende inkomen. Je houdt er dus een mooi bedrag aan over. Toch moet het totale inkomen daarbij uit AOW, pensioen en de aanvulling niet schaal twee overstijgen omdat anders wederom een hoog belasting tarief wordt geheven. Maak ook gebruik van de direct ingaande lijfrente van de Rabobank om een gunstige maandelijkse aanvulling te hebben.

Direct ingaande lijfrente Rabobank

Komt je vast staande lijfrente vrij? Zorg dat je dan met dat kapitaal verstandig omgaat. Profiteer door de direct ingaande lijfrente van de Rabobank te gebruiken om bij het bereiken van de pensioens leeftijd te profiteren van gunstige fiscale voordelen. Bescherm ook jouw verworven kapitaal uit gespaard bruto inleg of een gouden handdruk door daartoe een lijfrente polis via de Rabobank af te sluiten. Ook jij kunt een aardig spaarpotje voor later opbouwen.

Waarvoor gebruiken?

De uitkering welke per maand op je rekening wordt gestort kun je overal voor gebruiken. Wat je maar wilt, het geld staat voor je klaar. Je kunt denken aan het volgende:

 • de eerste jaren van je pensioen zul je nog het meest actief zijn. Je kunt gedurende die jaren een relatief hogere uitkering laten betalen zodat je daarvan uitgebreid kunt genieten door mooie reizen te maken;
 • je hebt extra geld om uit te geven aan je kleinkinderen. Verwen je familie is belangrijk omdat het de onderlinge familie banden verder aanhaalt;
  overige activiteiten of aankopen.

Je ziet dat je met de aanvulling op je pensioen middels de direct ingaande lijfrente polis van de Rabobank vele extraatjes kunt hebben. Heb jij ook een gouden handdruk of kun je per maand bruto vermogen opzij leggen laat je dan informeren naar de mogelijkheden bij de Rabobank.

Contact met Rabobank

De Rabobank is een zeer gerenommeerde bank waar vele Nederlanders dagelijks naar tevredenheid zaken mee doen. Ook jij kunt profiteren door gebruik te maken van de lijfrente producten aangeboden door de Rabobank. Zodoende kun jij je geld van de belastingdienst beschermen, zodat je een leuk zakcentje voor later opbouwt. Heb je vragen of wil je meer informatie aangaande je persoonlijke mogelijkheden bij het hebben van een direct ingaande lijfrente polis neem dan contact op met onze Rabobank helpdesk.