Category Archives: Stamrecht

Hoofdpagina

Lijfrenteverzekeringen

Er zijn verschillenden soorten Lijfrenteverzekeringen.
Al deze lijfrente uitkeringen hebben allemaal een eigen naam, denk aan:

 • Kapitaalverzekering
 • Lijfrenteverzekering
 • Oudedagslijfrente
 • Overbruggingslijfrente
 • Lijfrenteuitkering
 • Stakingslijfrente

Deze laatste is speciaal voor ondernemers van belang.
Ook combinaties van termen worden gebruikt. Wie heeft overzicht in deze financiële termen?

Lijfrente uitkeringen kunnen dienen als aanvulling op het pensioen. Lijfrente uitkeringen kunnen ook dienen ter overbrugging van een eventueel pensioengat. Een pensioengat kan ontstaan doordat er iemand eerder wil stoppen met werken. Eerder dan de officiële pensioendatum van 65 of 67 jaar.

Stoppen met werken

Zodra iemand stopt met werken zal in de meeste gevallen het inkomen ook stoppen. Om een overbrugging te hebben tot het moment dat de AOW tot uitkering komt. Daarover vind je op deze website heel veel informatie. Op deze website wordt een en ander overzichtelijk gepresenteerd.

Pensioen en oudedagsvoorziening

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers van toekomst voorzieningen:

 • De Algemene OuderdomsWet AOW
 • Het werknemerspensioen
 • Aanvullende individuele regelingen, zoals lijfrente en kapitaalverzekering

De populariteit van lijfrente producten zit in het feit dat de overheid de kosten van een lijfrente deels aftrekbaar heeft gemaakt in de InkomstenBelasting sfeer, Box 1.

Voorbeeld van lijfrente in Box 1

Indien iemand ervoor kiest de premie voor lijfrente in mindering te brengen op de Inkomstenbelasting, dan valt de lijfrente in Box 1. Over eventuele uitkeringen, inclusief de waardegroei, zal bij uitkering alsnog belasting over moeten worden betaald. Voordeel: het uitstellen van belasting betalen.

Voorbeeld van lijfrente in Box 3

Indien ervoor wordt gekozen de premie voor de lijfrente niet in mindering te brengen in Box 1, dan valt de gehele lijfrentevoorziening in Box 3. Voordeel: in box 3 wordt een forfaitaire heffing berekend van slechts 4%. Over een eventuele waardestijging wordt weinig belasting betaald.

AOW, Anw en AWW

Voor elke Nederlander is er een basis pensioenregeling ingesteld. Zodra iemand het 65ste levensjaar bereikt wordt automatisch een pensioen toegekend. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van hoeveel geld er te verdelen. Is. Er wordt al jaren lang gesproken over het feit dat de algemene pensioenpot straks op zal zijn. Mede hierom zijn lijfrente producten razend populair.
Ook Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Nabestaanden Wet (AnW) zullen worden behandeld.

Het fiscale Boxensysteem

Box 1

De lijfrente kan worden ondergebracht in Box 1, Inkomen uit Werk en Wonen.

Box 2

De lijfrente kan nimmer in Box 2 worden ondergebracht of aangeslagen. In Box 2 wordt belasting geheven over inkomen uit aanmerkelijk belang van 5% of meer. Denk hierbij aan aandelen in een vennootschap, zoals een gewone BV, een stamrecht BV of NV.

Box 3

De lijfrenteuitkering kan ook worden ondergebracht in Box 3, Inkomen uit Sparen en Beleggen. Hierboven is uitgelegd dat dat volledig zelfstandig kan worden bepaald. Van belang is of de premie voor de lijfrente (ooit) in mindering is gebracht bij de aangifte Inkomstenbelasting

Gedetailleerd fiscaal advies

Deze website beschrijft verschillende facetten van lijfrente en stamrecht uitkeringen. De beschrijvingen zijn zeer algemeen, zodat velen zich zullen herkennen in de geschetste situatie. Elke fiscale situatie is echter verschillende. Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals bijvoorbeeld een Financieel Personal Planner, of een Estate Planner

Laat ook eens Mijn Getal uitrekenen door Nationale Nederlanden.

Stamrecht BV

Stamrecht BV

Het komt regelmatig voor dat werknemers worden ontslagen. De werkgever wil meestal op een nette manier van de werknemer af en zal een financiële regeling moeten treffen. Indien de werkgever dat niet zelf aanbiedt, dan kan de werknemer dat via de kantonrecht afdwingen. Deze financiele regeling kan worden ondergebracht in een stamrecht BV.

Deze financiële regeling moet de werknemer instaat stellen het gemis aan inkomen op te vangen., in de periode direct na het ontslag. Een dergelijke financiële regeling wordt ‘Gouden handdruk’ genoemd. Met deze gouden handdruk kan de werknemer drie dingen doen:

 • direct laten uitbetalen
 • onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente
 • onderbrengen in een Stamrecht BV.

Fiscale consequenties Stamrecht BV

In alle gevallen stort de werkgever het totale bruto bedrag in af., inclusief eventuele inkomsten belasting verplichting naar de Nederlandse Belasting dienst.

Bij de eerste twee mogelijkheden (nl. direct laten uitbetalen en onderbrengen bij een verzekeraar voor een direct ingaande lijfrente) is de werknemer de zeggenschap over het gehele bruto bedrag grotendeels kwijt. Daarom kiezen veel werknemers ervoor het gehele bruto bedrag af te storen in een stamrecht BV. Het is verplicht om zelf een deel van de aandelen in de Stamrecht BV te verwerven. 100% eigendom van alle aandelen mag ook. En dat is aantrekkelijk, want dan hou je zeggen schap over het gehele bruto bedrag dat als Gouden handdruk is gestort.

Stamrecht BV als eigen bank

Het is mogelijk om de Stamrecht BV te beschouwen als je eigen bank. De stamrecht bv moet geld gaan opleveren om toekomstige verplichten aan de Begunstigde van de Lijfrente (lees: jijzelf) te kunnen voldoen. Er moet dus winst worden gemaakt in de BV. Het geld mab van de BV aan privé worden geleend, bijvoorbeeld voor:

 • het aflossen van (een deel van) de privé hypotheek
 • het aangaan van een hypotheek op een (extra) winkel of bedrijfspand
 • het verschaffen van krediet voor de start van een onderneming.

Op deze wijze kan je dus beschikken over bruto inkomen, waarover nog geen Inkomstenbelasting is betaald. En je hoeft dus niet naar de bank voor een financiering. En daarmee ben je feitelijk je eigen (maar kleine) bank

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten vaan een Stamrecht BV is feitelijk zeer eenvoudig. Er zijn vele advocaten en notarissen die hiermee graag willen helpen. Het is aan te raden hiervoor deskundige hulp in te schakelen. Denk aan onderwerpen zoals:

 • het opzetten van de statuten
 • het deponeren van stukken bij de KVK
 • het aanvragen van een BTW nummer voor de BV
 • het verkrijgen van goedkeuring van het stamrecht gedeelte bij de Nederlandse staat
 • etc.

De fiscus en stamrecht BV

Een Stamrecht lijkt zeer aantrekkelijk. Houd er rekening mee dat de fiscus belasting komt innen zodra je geld uit de BV naar privé overhevelt. Pas dus op met het uitgeven van geld uit de BV. Zorg ervoor dat alle bonnen aanwezig zijn in de administratie. Een goede administratie kan je helpen aantonen dat elke uitgegeven euro ook werkelijk een uitgave was ten laste van de BV. Denk aan bonnetje voor een diner. Noteer ook altijd welke zakenpartner aanwezig was, zodat de fiscus ook dat zou kunnen natrekken indien ze dat willen. Houd er in elk geval rekening mee dat de Nederlandse fiscus alle uitgaven mag controleren op rechtmatigheid. Over de doelmatigheid zal de fiscus minder snel uitspraken doen.

Stamrecht bv oprichten

Stamrecht BV oprichten

Krijgt u binnenkort een kapitaal uitgekeerd? U richt een Stamrecht BV op om uw kapitaal voor later te waarborgen. Bovendien kan u voorlopig zonder belastingheffing aan vermogens groei en vermogens opbouw doen. U wordt noodgedwongen ontslagen en u krijgt een aanzienlijke schadeloosstelling mee van het bedrijf.

Om dit vermogen veilig te stellen en zonder dat de belastingdienst in eerste instantie belasting gaat heffen richt u een Stamrecht BV op. Uw oude werkgever stort de complete schadeloosstelling – dus exclusief heffingen – danwel gouden handdruk in de stamrecht BV.

Gouden handdruk

Juist door de gouden handdruk in een stamrecht BV te storten geeft dit u meer vrijheden boven een lijfrente of banksparen rekening. Het is interessant om een storting in een Stamrecht BV te doen indien u een schadeloosstelling van meer dan 50.000 euro krijgt.

Wat is een stamrecht BV nu eigenlijk en waarom kan het interessant zijn gebruik te maken van een stamrecht BV. Hieronder vindt u alle antwoorden.

Eigen beheer van Stamrecht BV biedt mogelijkheden

Persoonlijk bent u de beheerder van de stamrecht BV, en dus ook over het opgebouwde vermogen. Aangezien over het vermogen nog geen belasting is betaald heeft u een beperkte vrijheid wat u met het vermogen kunt doen. Het doel van de Stamrecht BV is om uiteindelijk een hoog rendement te hebben over de inleg. Tussentijds kunt u echter wel enkele acties ondernemen die een hoger rendement realiseren. U heeft de volgende acties ter beschikking:

 • U kunt u zelf een lening verstrekking voor de financiering van uw huis;
 • U kunt een lening (overeenkomst geldlening) verstrekken aan een goede kennis voor een investering of belegging;
 • U kunt een bedrijf oprichten.

Al deze acties hebben tot doel dat het vermogen op termijn met rendement weer terugkomt in de Stamrecht BV. Laat u het initiële vermogen simpelweg op de rekening staan, dan levert dit jaar na jaar rente op zodat u exact weet hoeveel u na een looptijd op de stamrecht BV rekening heeft.

Initieel vermogen

Dit betekent dat u geen risico wat dan ook loopt. Bij een verstrekking van een lening dient u er zeker van te zijn dat de geldlening na looptijd met rendement retour komt. Stel daartoe een officieel overeenkomst geldlening op, waarin duidelijk staat aangegeven hoe hoog het verstrekte bedrag is, wanneer de looptijd afloopt, hoe hoog de rente vergoeding per maand is en hoe wordt afgelost. Het doel is namelijk om goed rendement op de gouden handdruk te maken, zodat wanneer het tot de uitkeringsdatum komt er een mooi bedrag voor uw oudedagsvoorziening over is.

Stamrecht BV vermogensgroei

Omdat de gouden handdruk in een stamrecht BV wordt gestort is de BV “eigenaar” van het vermogen. Daarmee is het in principe niet jouw persoonlijke inkomen en bespaar je aardig op belastingheffing. Het vermogen wordt op een bankrekening geparkeerd en met de tijd was het vermogen snel aan. Rente op rente zorgen ervoor dat het vermogen snel aangroeit. Wanneer de uitkeringsdatum wordt bereikt, wordt maandelijks een bedrag uit de Stamrecht BV overgemaakt. Naast dit voordeel biedt het stamrecht BV u persoonlijk andere voordelen aangezien u als het ware de manager van het BV bent met alleen beslissingsbevoegdheid. Welke voordelen biedt het dan nog meer, een stamrecht BV?

Administratie Stamrecht BV

Om een stamrecht BV op te richten dient u uiteraard goed keuring te hebben van de belastingdienst, aangezien u voor nu geen belasting hoeft te betalen aan de fiscus over de gouden handdruk. Bovendien moet u voor de Stamrecht BV een administratie voeren. Een dergelijke administratie hoeft niet meer dan 500 euro te kosten.