Wat is een lijfrente

Wat is een lijfrente: een rente op uw lijf?

JA en nee. Heel simpel gezegd is een lijfrente een periodieke uitkering. Het woord lijfrente duidt op het feit dat u in leven dient te zijn om in aanmerking te komen voor de afgesproken uitkering.

Het dus bijna letterlijk ‘op uw (levende) lijf’. Een uitkering bij overlijden kan wel, maar dient vooraf duidelijk schriftelijk te worden vastgelegd. Indien u daarover niets afspreekt zal de verzekeringsmaatschappij niets uitbetalen, De maatschappij zal dat dan als ‘winst’ kunnen bijschrijven op de eigen bankrekening. Dat zal niet uw bedoeling zijn bij het afsluiten van de lijfrente, dus let daar goed op. Uiteraard bent u niet de eerste die zal vragen aan de maatschappij. Wat er met uw geld gebeurt bij uw overlijden.

Lijfrente aanwenden voor uitvaart

Er kan een clausule in uw lijfrentepolis of lijfrenteverzekering worden opgenomen waarin wordt bepaald wat er dient te gebeuren indien u vroegtijdig komt te overlijden. U kan dit standaard aan uw nabestaanden laten uitkeren. Denk er echter ook eens over na om de lijfrente aan te wenden voor uw uitvaart. Zeker indien u geen uitvaart verzekering hebt. Houd er rekening mee dat de verzekeringsmaatschappij kosten in rekening zal brengen voor uw verzoek tot uitbetalen na uw vroegtijdig overlijden.

Aanbieders lijfrente

Een lijfrente, een koopsom en een kapitaalsverzekering zijn allemaal verschillende producten met het zelfde doel: sparen voor later. ‘Later’ kan zijn uw pensioen of uw vervroegd pensioen. Houd er rekening mee dat u ten tijde van de looptijd van de lijfrente niet over uw eigen geld kan beschikken. Alternatief is het traditionele geld sparen. Gewoon op een spaarbank boekje en jaarlijks de rente opstrijken. Geld sparen in eigen beheer lijkt zeer ouderwets. Voordeel van geld sparen in eigen beheer ten opzichte van een lijfrente is dat het geld altijd direct vrij opneembaar is. En dat is handig indien voor het expireren (vrijkomen) van de lijfrente ziek wordt of komt te overlijden.

Er zijn vele aanbieders van lijfrenteverzekering, koopsom en andere pensioen gerelateerde producten. Hieronder noemen wij er enkele:

AEGON Garantie Koopsom

De garantie koopsom van Aegon kan worden gebruikt indien het vrijgekomen lijfrentekapitaal nog niet uitgekeerd kan worden. Uw lijfrente kapitaal wordt dan tegen een vaste rente weggezet, zodat op het moment dat u uw geld nodig hebt, het geld ook werkelijk beschikbaar is.

Loyalis lijfrenteplan

Loyalis claimt dat haar lijfrenteplan goed scoort bij vergelijkingen van de Consumentenbond.

Mijn getal van Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden: introduceert in Nederland voor alle Nederlanders Mijn Getal. Nationale Nederlanden wil hiermee graag aan iedereen duidelijk maken hoeveel geld je echt nodig hebt om goed met pensioen te kunnen gaan. Bij het berekenen van Mijn Getal wordt dan vooral gekeken naar de netto maandlasten. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je volgens de sterftetabellen nog hebt te leven. Een sterftetabel geeft aan hoeveel kans u hebt om te overlijden. En dus ook hoeveel kans u hebt om lang te leven.

Beloftes verzekeraar

Alle aanbieders beloven:

  • hoog rendement op uit beleggingen
  • lage kosten voor beheer van uit lijfrente
  • overzichtelijke jaaroverzichten met inzicht in koersdoel

Oordeel zelf of elke aanbieder deze verwachtingen kan waarmaken.

Goed lijfrente advies op maat

In dit artikel wordt geen vergelijking gemaakt tussen de verschillende aanbieders en de beloftes die zij doen over de mogelijke rendementen van lijfrentekapitaal. Echt onafhankelijk financieel advies:
Aangezien elke financiële situatie verschilt van persoon tot persoon is het raadzaam afspraken te maken met een of meer financieel adviseurs. Een goede financieel adviseur geeft onafhankelijk advies en zal vooraf een uurtarief melden. Dit uurtarief dient u te betalen voor het onafhankelijk advies. De financieel adviseur is dus niet afhankelijk van het aantal lijfrenteverzekeringen of koopsommen die u van hem koopt.

Onafhankelijkheid vergelijkende websites

Oordeel zelf of vergelijkingssites zoals:

  • Independer,
  • Pensioenkoers en
  • Consumentenbond

een echt onafhankelijk advies geven.