Wft pensioen cursus in Bergen op Zoom met PE punten

Wft pensioen cursus in Bergen op Zoom met PE punten

Voor werkgevers in Bergen op Zoom wordt het pensioen van medewerkers met een bruto loon van 1900 euro of meer steeds duurder. Wist u dat meer dan 66% van de medewerkers een pensioen van meer dan 2500 euro’s per maand een belangrijke arbeidsvoorwaarde vindt bij het kiezen van een werkgever in Bergen op Zoom?

Deze cursus is interessant voor jurist HRM.

Inhoud pensioen cursus Bergen op Zoom

Tijdens de inleiding wordt o.a. stilgestaan bij pensioenovereenkomst aangaan. Bij het onderdeel ‘Pensioen en ontslag’ wordt o.a. stilgestaan bij waarde overdracht pensioen. Bij het onderdeel ‘Procederen in het pensioenrecht’ gaan we tevens in op: arbitrage.

Tevredenheid over Pensioenopleiding in Bergen op Zoom

Wist u dat meer dan 66% in Bergen op Zoom die deze opleiding gevolgd heeft, daar het cijfer 6,7 of hoger aan geeft?