Wft pensioen cursus in Bergschenhoek met PE punten

Wft pensioen cursus in Bergschenhoek met PE punten

Voor werkgevers in Bergschenhoek wordt het pensioen van medewerkers met een bruto loon van 1700 euro of meer steeds duurder. Wist u dat meer dan 88% van de medewerkers een pensioen van meer dan 1800 euro’s per maand een belangrijke arbeidsvoorwaarde vindt bij het kiezen van een werkgever in Bergschenhoek?

Deze cursus is interessant voor chef personeelszaken.

Inhoud pensioen cursus Bergschenhoek

Tijdens de inleiding wordt o.a. stilgestaan bij inhoud pensioenovereenkomst. Bij het onderdeel ‘Pensioen en ontslag’ wordt o.a. stilgestaan bij waardeoverdrachten. Bij het onderdeel ‘Procederen in het pensioenrecht’ gaan we tevens in op: Kantonrechter.

Tevredenheid over Pensioenopleiding in Bergschenhoek

Wist u dat meer dan 88% in Bergschenhoek die deze opleiding gevolgd heeft, daar het cijfer 7,1 of hoger aan geeft?