Wft pensioen cursus in Bladel met PE punten

Wft pensioen cursus in Bladel met PE punten

Voor werkgevers in Bladel wordt het pensioen van medewerkers met een bruto loon van 1300 euro of meer steeds duurder. Wist u dat meer dan 74% van de medewerkers een pensioen van meer dan 1350 euro’s per maand een belangrijke arbeidsvoorwaarde vindt bij het kiezen van een werkgever in Bladel?

Deze cursus is interessant voor actuarissen.

Inhoud pensioen cursus Bladel

Tijdens de inleiding wordt o.a. stilgestaan bij uitvoeringsovereenkomst. Bij het onderdeel ‘Pensioen en ontslag’ wordt o.a. stilgestaan bij waardeoverdrachten. Bij het onderdeel ‘Procederen in het pensioenrecht’ gaan we tevens in op: Ondernemingskamer.

Tevredenheid over Pensioenopleiding in Bladel

Wist u dat meer dan 74% in Bladel die deze opleiding gevolgd heeft, daar het cijfer 7,5 of hoger aan geeft?